Literárna súťaž: Moja voľba 2018 | Strom života

Literárna súťaž: Moja voľba 2018

Dátum
Od - do: 01/02/2018 - 14/03/2018


Strom života vyhlasuje pre svojich členov 10. ročník literárnej súťaže Moja voľba. Súťažiaci si môžu vybrať medzi poéziou a prózou, pričom súťažné dielo nemá presiahnuť dve normostrany veľkosti A4.

Klimatické zmeny, neúnosné čerpanie prírodných zdrojov, konzumný spôsob života a pokračujúca devastácia životného prostredia: to všetko výrazne ovplyvňuje náš život a núti nás premýšľať, ako ďalej, pre akú voľbu sa rozhodnúť. Nechceme predsa žiť v prostredí plnom odpadkov, v prostredí, ktoré ohrozuje naše zdravie. Mali by sme premýšľať o tom, čo zanecháme budúcim generáciám. Aký obraz si o nás vytvoria. Aká je teda vaša voľba? Čo chcete, aby sa udialo s vaším životom a životom našej civilizácie. A čo nechcete, aby sa dialo?

Podmienky súťaže Moja voľba 2018:
Na konci diela alebo v samostatnom sprievodnom liste je potrebné uviesť, resp. pripojiť:
∙ meno, priezvisko a vek autora,
∙ názvov a rok vzniku diela,
∙ názov Klubu Stromu života, ktorého je súťažiaci členom.

Jeden súťažiaci = jeden člen môže zaslať maximálne jedno poetické dielo a jedno prozaické dielo, ktoré zodpovedá obsahovému zameraniu súťaže. Jednotlivé literárne diela musia byť originálnym dielom súťažiaceho. Cieľom súťaže je využitie najlepších diel na motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s použitím súťažného diela podľa potrieb organizácie Strom života.

Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1. kategória – prvý stupeň ZŠ (6 – 10 rokov) + špeciálne školy
2. kategória – druhý stupeň ZŠ, prípadne stredná škola (11 – 16 rokov)
Manuál k súťaži Moja voľba pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí.

Súťažné diela nám posielajte v elektronickej verzii ako prílohu e-mailu, vo worde alebo ako preskenovaný dokument na: [email protected]
Do predmetu e-mailu uveďte: Literárna súťaž.

Uzávierka súťaže: 14. marec 2018

V prípade otázok volajte na 0903 686 412 (Michaela Valachovičová)

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory