Sútaž pre MŠ: My a naše susedstvo | Strom života

Sútaž pre MŠ: My a naše susedstvo

Dátum
Od - do: 16/02/2018 - 16/03/2018


Poznáte svoje okolie a dokážete sa orientovať v priestore? Máte vo svojom okolí dostatok zelene? Poznáte názvy stromov, ktoré vás obklopujú? Pokúste sa na tieto otázky odpovedať v rámci súťaže My a naše susedstvo, ktorú Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života pôsobiace pri materských školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov detí do 8 rokov.

Nakreslite mapu vášho blízkeho okolia a zaznačte do nej budovy, chodníky, ihrisko, cesty a iné významné orientačné body vášho okolia. Následne sa zamerajte na zeleň. Do mapy zakreslite najvýznamnejšie stromy, kríky a kvetinové záhony. Snažte sa dodržať tvar stromu (kruhový doširoka, ihlanovitý, vysoký a úzky…) a nezabudnite uviesť aj názov stromu. Ak chcete, môžete zeleň nakresliť na samostatné výkresy a následne ju na mapu nalepiť.

Na hodnotenie nám zašlite fotografie výsledného diela na emailovú adresu [email protected]. Potešia nás aj fotky z realizácie súťažných aktivít. Pre zaslanie fotografií využite, prosím, dátové úložisko WeTransfer (stiahnite si návod). Tri kreatívne Kluby odmeníme peknými vecnými cenami a diplomom.

Uzávierka súťaže: 16. marec 2018

Ak chcete vedieť, aké súťaže vás do konca školského roka ešte čakajú, stiahnite si plagát súťaží.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory