Súťaž pre stromáčikov: Za naším plotom | Strom života

Súťaž pre stromáčikov: Za naším plotom

Dátum
Od - do: 06/02/2019 - 08/03/2019


Kamaráti, ako sa volá vaša obec alebo mesto? Čo je pre ňu charakteristické? Kde sa nachádza váš dom? Ako vyzerá vaša materská či základná škola a kde máte svoj Klub Stromu života? Využite vaše pozorovateľské schopnosti a pomocou 3D modelu mi predstavte vaše bydlisko.
Uzávierka súťaže je 8. marec 2019.


Zadanie súťaže:
Strom života vyhlasuje pre deti do 7 rokov, združené v Kluboch Stromu života, súťaž Za naším plotom. Zapojte sa aj vy prostredníctvom materskej školy, či Rodinného Klubu SŽ.

Prejdite sa po vašom okolí a pozorne si všímajte, čo sa kde nachádza. Tečie popri vašej materskej, či základnej škole potok alebo rieka? Okolo akých budov denne prechádzate? Nachádza sa vo vašej blízkosti rušná cesta alebo je váš Klub v pokojnom prostredí s dostatkom zelene? Vyrobte 3D model okolia vášho Klubu a na výrobu využite odpadový materiál, ktorý by inak skončil v smetnom koši, ale vďaka vám dostane novú šancu. Z krabičiek sa napríklad môžu stať budovy, z rúrok toaletného papiera stromy alebo komíny. Využiť môžete aj obaly na vajíčka. Vaša fantázia nás vždy milo prekvapí, a preto sa už teraz tešíme na vaše unikátne diela.

Aké výstupy zaslať na hodnotenie? (prístupné iba pre členov)

Prajeme vám veľa úspechov!
Vaši stromáci

Ak chcete vedieť, aké súťaže vás do konca školského roka ešte čakajú, stiahnite si plagát súťaží.


Pre deti do 7 rokov, združené v Kluboch Stromu života, pripravujeme počas školského roka 8 pravidelných súťaží, pri ktorých si deti rozvíjajú kreativitu, motoriku a zároveň sa zážitkovou formou učia chrániť a spoznávať prírodu alebo svoje okolie. Súťaže vyhlasujeme na našej stránke každý mesiac – od septembra do mája, s výnimkou decembra. Zapojte sa aj vy prostredníctvom Klubu SŽ pri materskej škole alebo Rodinného Klubu SŽ.
Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory