Súťaž: Týždeň pre Zem 2018 | Strom života

Súťaž: Týždeň pre Zem 2018

Dátum
Od - do: 01/04/2018 - 04/05/2018


Strom života vyhlasuje pravidelnú súťaž Týždeň pre Zem. Súťaž je určená pre Kluby Stromu života a aktivity odporúčame realizovať v čase 16. – 22. apríla 2018.
Uzávierka súťaže je 4. mája 2018.

Už dlhé desaťročia ľudstvo funguje v štýle: získaj suroviny – vyrob vec – použi ju – vyhoď. Bolo by to prijateľné za predpokladu, že by sme mali neobmedzené zdroje ľahko dostupných surovín a zneškodnenie vecí by bolo bezproblémové – a predovšetkým bezodpadové. Zdroje surovín na výrobu nových vecí sa však na našej planéte míňajú a množstvo odpadu končiace na skládkach, v spaľovniach či vo voľnej prírode je katastrofické. Preto treba bezodkladne uvažovať a konať v duchu myšlienky „Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“. Ide o myšlienku tzv. cirkulárnej ekonómie, ktorej cieľom je čo najnižšia ťažba surovín a súčasne maximálne využívanie už vytvorených predmetov a objektov.


Podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre platné Kluby Stromu života, úroveň náročnosti sa volí podľa veku a schopností členov. Prvá úroveň náročnosti je vo všeobecnosti určená pre 1. stupeň ZŠ a druhá úroveň náročnosti pre druhý stupeň ZŠ a prvé ročníky strených škôl. Súťažné úlohy odporúčame riešiť v období od 16. – 22. 4. 2018. Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny. Viaceré Kluby odmeníme aj diplomom uznania.

Zadanie súťaže Týždeň pre Zem 2018 na stiahnutie:

Súťažné práce zašlite najneskôr do 04. mája 2018 emailom cez dátové úložisko WeTransfer (stiahnite si návod) na [email protected] alebo poštou na adresu:

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava.

Obálku označte heslom: „Týždeň pre Zem“

Za pomoc pri príprave zadania súťaže ďakujeme Inštitútu cirkulárnej ekonomiky z Bratislavy.Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory