Výtvarná súťaž: Tajomstvo stromu | Strom života

Výtvarná súťaž: Tajomstvo stromu

Dátum
Od - do: 08/01/2018 - 09/03/2018


Strom života otvára sériu súťaží v roku 2018 vyhlásením 10. ročníka výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu. Súťaž je určená len pre členov Stromu života. Práce je možné tvoriť ľubovoľnou technikou na papier alebo výkres. Maximálny formát môže byť veľkosť A3.

Tajomstvo-stromu1

Strom je symbolom planéty, spoločníkom ľudského života a domovom pre mnoho živočíchov. Predstavuje jedinečný komplex symbiotických vzťahov a nazývame ho aj dychom Zeme. Svojimi koreňmi je pevne prichytený k zemi, z ktorej vyrástol, silný a pružný kmeň ho dvíha k oblohe a jeho koruna prináša kyslík, ale aj plody a skrášľuje okolité prostredie. Pokúste sa stvárniť majestátnosť stromu, jeho krásu, dôležitosť, odhodlanie rásť vo forme výtvarného diela.

Podrobnejšie podmienky súťaže Tajomstvo stromu 2018:
Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané (kvôli následnému skenovaniu), ani zarámované. Diela nesmú presahovať formát A3. Na zadnej strane súťažného diela musí byť uvedené:
meno, priezvisko a vek autora
názov diela,
názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.
Jeden súťažiaci = jeden člen, môže zaslať maximálne jedno výtvarné dielo, ktoré musí byť originálnym dielom súťažiaceho a spadá do obsahového zamerania súťaže.

Tajomstvo-stromu2

Zámerom organizácie je využiť najlepšie diela pre motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s použitím súťažného diela podľa potrieb organizácie Stromu života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1. kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov) + špeciálne školy
2. kategória – druhý stupeň ZŠ, prípadne stredná škola (11-16 rokov)

Manuál k súťaži Tajomstvo stromu pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí.

Súťažné diela nám posielajte na adresu:
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava.
Obálku označte heslom: Výtvarná súťaž; (s výrazným označením pre poštu: “neskladať!”)

Uzávierka súťaže: 9. marec 2018 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

foto: Kristína Balážová, Dorota Zacharová


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory