Fándlyho stromáci

Späť na Trnavský kraj

Klub Stromu života Fándlyho stromáci zo Serede pod vedením Mgr. Evy Hanusovej

2011


Zapojili sme sa do súťaže Deti deťom, kliknite na tento článok Vyrobiť recyklovaný papier je pre nás hračkou!

Týždeň pre vodu

V rámci týždňa pre vodu sme :

1. Vyčistili časť povodia Váhu
2. Si urobili týždeň skromnosti – snažili sme sa vodou, čo najmenej plytvať, ale zároven sme sa snažili piť hlavne vodu z vodovodu a nie vodu balenú
3. V triedach sme venovali nástenku Dňu vody
4. Na hodinách ekológie a chémie sme robili projekty o vode
5. Na hodinách slovenského jazyka písali poéziu a prózu na tému Dobrodružstvo kvapky vody, na hodinách výtvarnej výchovy sme zase na túto tému kreslili obrázky
6. Urobili sme si Aquakvíz – testovali sme naše znalosti o vode
7. Navštívili sme Čističku odpadových vôd v Dolnej Strede

Aquakvíz
Akvakvízu sa zúčastnilo viacero tried najmä na hodinách ekológie, ktorá je na našej škole povinný a známkovaný predmet.  Problematika ochrany vody a vodných zdrojov pre nás nie je žiadna neznáma.

Fotodokumentácia, ktorú predkladáme je urobená v triedach 9.A a 7.B. Žiaci pracovali samostatne, ale i v skupinách. Niektorí využili pri vyplňovaní aquakvízu len svoje vlastné vedomosti, iný si pomohli odbornou literatúrou. Pre niektorých bolo vyplnenie kvízu hračka, niektorí si trochu lámali hlavy.  Dôležité však je, že sme si pripomenuli význam vody v prírode a význam vody pre náš život.

Návšteva čističky odpadových vôd v Dolnej Strede

Prezentácia výsledkov I., II.

Vodníci – čistenia okolia Váhu I., II.

Nakoľko naším mesto preteká najdlhšia slovenská rieka, rozhodli sme sa že trochu vyčistíme časť jej brehu. Odpadkov tu bolo veru neúrekom aj napriek tomu, z o poriadok v tejto časti nášho mest sa starajú pracovníci VPP. Ako možno vidieť na fotodokumentácii, akcie sa síce nezúčastnilo veľa žiakov, ale aj s touto našou malou výpravou Mladých ochrancov prírody sa nám za hodinu podarilo vyzbierať plné vrece odpadkov a to sme veru našli všeličo.
Aby to nevyzeralo tak, že ostatní žiaci školy sú lenivý, tak musím spomenúť, že počas hodín pracovného vyučovania pravidelne čistíme a upravujeme okolí školy a aj tým pomáhame zlepšiť naše životné prostredie. Učíme  žiakov ekologicky myslieť a to je podstatné.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory