Prihláška individuálneho člena | Strom života

Prihláška individuálneho člena


Základné údaje - trvalé bydlisko a kontakt
Postačuje vyplniť len rok narodenia. V prípade, že nevyplníte deň a mesiac narodenia, bude automaticky zadaná hodnota 31.12.
Prechodná adresa
Doplnkové informácie

Aktuálna výška členského je:
pre členov do 19 rokov 1 €
pre členov od 20 do 26 rokov 1 €
pre členov od 27 rokov 1 €

Prihlasovacie údaje

refresh CAPTCHA 

Kliknutím na toto tlačítko odošlete všetky zadané údaje na spracovanie a ukončíte registráciu. Po prijatí členského príspevku Vaše členstvo schválime a Vaše prihlasovacie meno a heslo, zadané v tejto prihláške, sa stane aktívne. Pre urýchlenie schvaľovacieho procesu je najvhodnejšou formou úhrady členského príspevku bankový prevod.

* povinné údaje sú označené hviezdičkou
** z údajov označených dvoma hviezdičkami je potrebné vyplniť aspoň jeden údaj
Osoba uvedená v členskej prihláške zodpovedá za správnosť vyplnených údajov v Prihláške do Stromu života a odoslaním prihlášky potvrdzuje, že:
- sa chce stať členom občianskeho združenia Stromu života. Členstvo je schválené až po úhrade členského. Členské platí pre obdobie 365 dní od dátumu zaplatenia.
- súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a je si vedomá toho, že informácie z členskej prihlášky budú použité v hodnotiacom procese programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Strom života sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje bude chrániť pred zneužitím a bude ich využívať len pre potreby organizácie.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory