Kontrolná komisia SŽ 2015-2016

OravcovaMgr. Monika Pjechová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre v odbore environmentálna ekológia. Je spoluautorkou publikácie Voda bez hraníc – vodou ku klimatickej stabilite regiónov. Podieľala sa na tvorbe internetového Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe (ZMOS). Špecializovala sa na poradenstvo pre obce pri projektoch s environmentálnym zameraním. V Strome života pôsobí od roku 2009 ako koordinátorka environmentálnej výchovy. Venuje sa predovšetkým komunikácii s Klubmi Stromu života, podieľa sa na príprave environmentálnych aktivít v rámci jednotlivých súťaží a programov.


Martin WeberMgr. Martin Weber
Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Tri roky pôsobil v Roľníckych novinách ako obchodný manažér, venoval sa odbornému vzdelávaniu mladých poľnohospodárov a prispieval do AGROnovín a AgroTV. Dva roky strávil na vedúcej pozícii v prieskumnej a marketingovej agentúre. Počas svojho pôsobenia v Strome života sa venoval príprave medzinárodnej metodiky zameranej na participatívne metódy. V súčasnosti je šéfredaktorom internetového magazínu zemepan.sk, pričom sa venuje aj grafike a programovaniu.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory