Medzinárodný projekt Envitalent

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Moravskoslezským  krajom z Českej republiky, Střednou průmyslovou školou chemickou, Akademikou Heyrovského, Gymnáziom z Ostravy, Klubom ekologické výchovy Praha,  Stromom života, Gymnáziom A. Sládkoviča a ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici spoločne zrealizovali od októbra 2013 do septembra 2015 medzinárodný projekt s názvom Envitalent.


V rámci projektu sa vypracovali kritériá pre identifikáciu nadaných žiakov v oblasti environmentu a následne sa vybraní žiaci zúčastňovali terénnych praktických aktivít. Partneri projektu sa zúčastňovali medzinárodných konferencií orientovaných na environmentálnu výchovu a absolvovali niekoľko vzájomných návštev v rámci projektových mobilít.

Jedným z hlavných výstupov projektu je metodická príručka s názvom „Environmentálna výchova ako priestor pre rozvoj intelektovo nadaných žiakov“. Vznikla ako výsledok riešenia širokého spektra bádateľských a vzdelávacích aktivít v oblasti holistickej environmentálnej výchovy počas trvania projektu. Jej autormi je kolektív odborníkov zapojených projektových organizácií z Čiech a zo Slovenska.
Projekt bol financovaný zo zdrojov Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Partnerstva Comenius Regio.

 Príručka na stiahnutie vo formáte PDF (14,3 MB):

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory