Ponuka programov environmentálnej výchovy

Poskladajte si z našej ponuky celoročný program environmentálnej výchovy podľa seba. Žiadne z ponúkaných aktivít nie sú povinné, je len na vás, čo si vyberiete. Možno vás zaujmú námety na aktivity, súťaže alebo časopis Strom a možno budete naozaj aktívni a pustíte sa do vytvorenia bioprofilu vašej obce či mesta alebo do navrhovania dizajnu verejného miesta. Je to vaša voľba.

Zasaďte sa medzi nás. Spoločne môžeme rásť, kvitnúť aj dozrieť.


Bezplatné produkty pre Kluby SŽ pri škole združujúce školopovinných členov:

Časopis STROM on-line mesačník pre členov a priateľov Stromu života, ktorého prispievateľmi sú deti z celého Slovenska. Okrem témy mesiaca v časopise nájdete aj pravidelné rubriky: evolučný triumfátor z rastlinnej a živočíšnej ríše, móda, ekomotorista, štáty Európy, hlavolamy, plagát a obľúbenú video-rubriku Vedecké okienko s Dominikou Morávkovou. V tomto školskom roku sme pre vás pripravili aj nový videoseriál Geológia v K❒CKE. Nahradzujeme ním seriál Znaky ticha, v ktorom ste sa mohli naučiť pár základných posunkov a porozumieť tak svetu nepočujúcich.

Pre zobrazenie uzamknutého obsahu je potrebné prihlásiť sa meno a heslom (zadanom pri registrácii Klubu). Pre každý Klub SŽ vieme vygenerovať viacero prístupov. Stačí, ak sa nám Vedúci Klubu SŽ ozve na mail [email protected]stromak
Možné sú dve varianty:

  • spoločné konto: všetci členovia Klubu SŽ budú mať jedno prístupové meno a heslo (iné ako Vedúci Klubu SŽ), pričom heslo nie je možné zmeniť,
  • individuálne konto: každý člen Klubu SŽ bude mať vlastné konto, ktoré si môže samostatne spravovať (vyžaduje sa súhlas rodiča). 

Súťaž pre kolektívy – na jeseň (v septembri) a na jar (vo februári) vyhlasujeme Environmentálny trojboj. Súťaž pozostáva z 9 úloh, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje. Okrem vedomostných úloh obsahuje aj praktické aktivity zamerané na aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo a osobnostný rozvoj a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvoj umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností.

V rámci JET-u súťažíte ako kolektív. Ak ste veľkým Klubom SŽ, môžete sa rozdeliť na menšie kolektívy (napríklad po ročníkoch), pričom každý kolektív bude súťažiť samostatne. Na realizáciu súťaže máte 3 mesiace, takže by vás termín uzávierky nemal zbytočne stresovať. Úlohy pripravujeme v dvoch kategóriách náročnosti, pre prvý stupeň alebo špeciálne školy a druhý stupeň alebo stredoškolskú mládež.


Talentové súťaže – pre členov od 8 do 15 rokov organizujeme aj 2 korešpondenčné talentové súťaže:

Biologická súťaž ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl, ktoré prebiehajú od septembra do februára a jednej praktickej časti, v ktorej žiaci skúmajú rôzne aspekty prírody. Najlepší riešitelia sa v máji stretávajú na celoslovenskom stretnutí Envitalentov.

TRIZ-Talent sa zameriava na rozvoj technických zručností a inovácie v oblasti techniky, fyziky a chémie. Pozostáva z 6 teoretických a praktických kôl, pričom jednotlivé vynálezy členov súťažia o ocenenie Cool vynález roka.


Bioprofil obce či mesta – predstavte si obec, ktorá má “na jednotku” vyriešené odpadové hospodárstvo, je energeticky sebestačná, v riekach a v studniach je nezávadná voda, vzduch je čistý a v priľahlých chránených územiach rastie a žije množstvo vzácnych rastlín a živočíchov. Miestna komunita má v obci dostatok príležitostí na oddych a rekreáciu, deti priestor na hry a šport, dôchodcovia na rôzne spoločenské aktivity… Hodnota bioprofilu tejto obce by bola 100%. Ako je na tom vaša obec? To zistíte, ak sa zapojíte do programu Bioprofily miest a obcí Slovenska (www.sombio.sk). Na riešenie máte k dispozícii 34 projektov, rozdelených do 7 tém. Ku každému projektu je spracovaná atraktívna príručka, ktorá vás prevedie danou problematikou a usmerní pri terénnom monitoringu. Potrebné prístroje a pomôcky požičiavame na vyžiadanie.

Na ukážku sme pre vás vybrali príručku o včelách, členovia však majú k dispozícii aj množstvo iných tém.


Námety na aktivity – už nechcete po večeroch hľadať rôzne zdroje a námety, z ktorých by ste poskladali najbližšiu hodinu environmentálnej výchovy? Učebnice a metodiky Stromu života sú tu práve pre vás.

Ponúkame vám viac ako 50 metodík pre prierezové učenie environmentálnej výchovy v 4 rôznych jazykoch (využiteľné pri metóde CLIL). Ku každej metodike, štrukturovanej podľa metódy EUR (evokácia – uvedomenie – reflexia), je vypracovaný krycí list, slúžiaci učiteľovi na uľahčenie príprav vyučovacej hodiny. Metodiky sú rozdelené do 7 tematických oblastí, ako sú znečistenie ovzdušia, znečistenie vody, odpady, energia, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo a ľudské prostredie.


Mobilná aplikácia EcoUP:

V mobilnej aplikácii EcoUP nájdete aktuálne články z časopisu Strom, eko-rady na každý deň a testy v 7 tematických oblastiach – znečistenie vody, odpady, ľudské prostredie, energia, znečistenie ovzdušia, biodiverzita a prírodné a kultúrne dedičstvo. Každá téma má 5 úrovní náročnosti. Pokiaľ sa vám podarí odpovedať na 85% otázok správne, odomkne sa vám ďalšia úroveň. Testové otázky sú spracované v 5 jazykoch – slovenčine, češtine, angličtine, taliančine a španielčine. Jazykovú mutáciu jednotlivých otázok ovplyvňuje nastavenie jazyka telefónu. Ak si zmeníte jazyk telefónu na angličtinu, aj testové otázky budú v angličtine.
Pokiaľ sa zapojíte do terénneho monitoringu lokálnych indikátorov životného prostredia, svoje merania môžete zapísať do záznamových kariet priamo v mobilnej aplikácii.
 
 

Počas roka sa s Vedúcimi Klubov SŽ stretávame na informačných seminároch, na ktorých prezentujeme novinky v Strome života. Zároveň nás poteší, ak aj vy budete zdieľať vaše skúsenosti s projektami a súťažami Stromu života alebo nám napíšte aj o ďalších aktivitách, ktoré v rámci svojho Klubu realizujete. Článok na zverejnenie spolu s fotografiami pošlite na e-mailovú adresu [email protected] a my sa už o zvyšok postaráme.

Ak sa Vám naša ponuka páči, založte si Klub Stromu života pri škole.
Prípadne sa prihláste aj na odber Stromovín – mesačného newslettra, v ktorom pre vás každý mesiac zhrnieme všetko dôležité.


Chcete ešte viac? Využite spoplatnené produkty Stromu života.

Zaobstarajte si kufrík mladého ekológa, ktorý obsahuje 31 ilustrovaných kľúčov na určovanie fauny a flóry, úvod k programu Bioprofily miest a obcí Slovenska a bádateľskú lupu.
V našej ponuke nájdete aj učebnice Environmentálnej výchovy pre 5. až 9. ročník základných škôl, ktoré obsahujú aktuálne envirotémy, farebné obrázky, otázky, úlohy a zaujímavosti. Učebnice si môžete
objednať v našom webshope.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory