Projekt vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov

SIA ESF ZaSI

Občianske združenie Strom života získalo v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, rámcová aktivita 4.1.3 “Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovým organizáciám”, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu “Strom života – vzdelávanie zamestnancov modernou formou – eLearning” vo výške 150 628,20 eura. Projekt prebiehal 12 mesiacov (7/2010 – 7/2011).

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


Výzva bola vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Hlavným cieľom projektu bolo “zvýšenie kvality vzdelanostnej úrovne zamestnancov Stromu života a jeho partnerov ako kľúčového nástroja pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb”.

Hlavné aktivity projektu boli:

  • zvýšenie úrovne znalostí a vedomostí v oblasti environmentálnej politiky,
  • zvýšenie úrovne zručností pri práci a používaní informačných technológií kurzami v rámci balíka školení MS Office,
  • zvýšenie úrovne jazykových znalostí prostredníctvom školenia anglického jazyka,
  • zvýšenie úrovne znalostí v oblasti komunikačných zručností, organizácie práce, time manažmentu, motivácie zamestnancov, projektového riadenia, riešenia problémových situácií, riadenia ľudských vzťahov a rozvoja osobnosti prostredníctvom elektronických kurzov.

Cieľovými skupinami projektu boli:

  • riadiaci pracovníci (v počte 10),
  • administratívny pracovníci (v počte 28),
  • obslužný personál (v počte 12),
  • vychovávatelia (v počte 15),
  • pedagogický personál (v počte 50).

V rámci realizácie projektu prebiehala spolupráca s projektovým partnerom – mestom Trenčianske Teplice. Jednotlivých vzdelávacích aktivít sa tak zúčastňovali aj zamestnanci mestského úradu a zamestnanci Mesta Trenčianske Teplice. Mesto pre účely projektu poskytlo aj svoje priestory. Celkovo bol projekt realizovaný v Trnavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Nitrianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory