Registrácia Klubu Stromu života pri škole | Strom života

Registrácia Klubu Stromu života pri škole

Zasaď sa medzi nás. Spoločne môžeme rásť, kvitnúť aj dozrieť.


* povinné údaje sú označené hviezdičkou
** z údajov označených dvoma hviezdičkami je potrebné vyplniť aspoň jeden údaj
Klub SŽ pri škole - názov a sídlo
Vedúci Klubu SŽ (kontaktná osoba) - trvalé bydlisko a kontakt
Prihlasovacie údaje na portál Stromu života

refresh CAPTCHA 

Odoslaním údajov ukončíte registráciu. Vaše prihlasovacie meno a heslo bude aktívne, až po prijatí podpísanej Zmluvy o spolupráci. Zmluvu vám zašleme na email uvedený v tejto registrácii. Platnosť Zmluvy o spolupráci je viazaná na členstvo v Strome života. Viac o aktuálnej výške členského príspevku.

Vedúci Klubu SŽ zodpovedá za správnosť vyplnených registračných údajov a odoslaním formulára potvrdzuje, že:
- škola alebo zariadenie má záujem o spoluprácu so Stromom života formou založenia si Klubu Stromu života,
- súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je si vedomý toho, že informácie o Klube a členoch budú použité v hodnotiacom procese programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Strom života sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje bude chrániť pred zneužitím a bude ich využívať len pre potreby organizácie.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory