Stromáci, ako vodní ambasádori, zastupovali Slovensko

BJ titulka

V dňoch 8. – 14. júla 2015 sa členovia Stromu života zúčastnili podujatia European river parliament, ktoré sa konalo v Bruseli. Medzinárodné stretnutie bolo súčasťou celoeurópskej kampane Big Jump, ktorú od roku 2005 organizuje European Rivers Network (ERN). Mládežnícki delegáti z dvanástich členských štátov Európskej únie a hostia z Izreala, Palestíny, Gruzínska a Jordánska prezentovali environmentálne problémy riek v ich domovských krajinách, […]

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu – Dizajn verejného miesta

Titulka dizajn verejneho meista

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu – Dizajn verejného miesta. Dátum uzávierky prijímania žiadostí: priebežne do 30.09.2015 Schvaľovanie dotácie bude prebiehať vo viacerých kolách medzi júlom a septembrom 2015. Našim zámerom je podporiť 20 projektov. Maximálna výška dotácie: 500 € „Omnoho dôležitejšie ako budovy v mestách, sú verejné miesta okolo […]

Strom života na medzinárodnej konferencii v Bukurešti

O

V dňoch 8. a 9. júna 2015 sa Stromu života zúčastnil na medzinárodnej konferencii s názvom „Zelené kompetencie pre ekoturizmus v podunajskom regióne“. Ako jeden z členov expertnej skupiny sme reprezentovali Slovensko na pilotnom stretnutí odborníkov zo 7 krajín, na ktorom sa prerokovávali spôsoby ako posilniť a rozvíjať „green“ kompetencie v odbornom vzdelávaní a praxe v oblasti cestovného ruchu. Podunajsko […]

Vyhodnotenie súťaže Nevzdávaj to 2015

Titulka Nevzdavaj to 2015

Celý náš život je poskladaný či už z kratších alebo dlhších jedinečných okamihov. Je dôležité byť vnímavý a vedieť si tieto krásne životné okamihy užívať naplno. Členovia Klubov Stromu života sa o zaznamenanie takýchto okamžikov pokúsili v súťaži Nevzdávaj to. Súťaž, v rámci ktorej členovia natáčajú vlastné videá, sa tento rok niesla v znamení hesla: […]

Čistenie Malého Dunaja 2015

Titulka 2

Strom života zorganizoval v poradí už štvrtý ročník čistenia koryta Malého Dunaja v rámci podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Podujatia firemného dobrovoľníctva sa tento rok zúčastnilo 50 dobrovoľníkov z firiem a z radov verejnosti. Počas dvojdennej upratovacej akcie sa podarilo vytiahnuť z vody približne 5 metrov kubických odpadu. Čistenia koryta Malého Dunaja sa […]

Vyhodnotenie súťaže “Dni biodiverzity 2015″

Titulka dni biodiverzity

Na Zemi hromadne vymierajú rastlinné aj živočíšne druhy a miznú mnohé ekosystémy “vďaka” nerozumnej činnosti človeka. Príroda si už poradila s mnohými katastrofami a poradí si určite aj s touto. V rámci piateho ročníka súťaže Dni biodiverzity sa stromáci zamýšľali aj nad tým, či matka príroda človeka potrebuje alebo je to presne naopak… Strata biodiverzity, vrátane […]

Stromáčik – jún

Titulka Stromacik

V poslednom mesiaci tohto školského roku vám Stromáčik a jeho kamaráti prinášajú ďalšie príbehy z lesa-nelesa. Tento mesiac sa zoznámite s včielkou Jarkou, dozviete sa niečo o opeľovaní a budete môcť riešiť niekoľko úloh, ktoré si pre vás pripravil Stromáčik. Prajeme vám príjemné čítanie. Časopis Stromáčik č. 6/2015 na stiahnutie vo formáte PDF.

Posledné vyhodnotenie súťaže Envitalent

envi

Prinášame vám tretie a zároveň posledné vyhodnotenie 1. ročníka biologickej súťaže Envitalent, za obdobie marec – apríl – máj. Deti počas troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, no otestovali aj ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu. Celkovo sa za toto obdobie hodnotilo 162 odpovedí. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich […]

Kluby si na svoju činnosť vyzbierali cez 4000 €

2percenta

Kluby Stromu života boli opäť pri získavaní darcov 2% šikovné. Na svoju činnosť si v tomto roku vyzbierali 4351,70 €. Všetky tieto peniaze sú určené na priamu prácu s deťmi a mládežou a Kluby SŽ z nich nakupujú materiálne vybavenie alebo hradia výdavky spojené s akciami, ktoré pre deti organizujú. Prehľad Klubov a výšky príspevku, ktorý si na svoju […]

NCH K prameňom Bebravy medzi knižnými novinkami

titulka2

V októbri minulého roka sme otvárali stromácky náučný chodník K prameňom Bebravy a dnes sa už zmienka o ňom nachádza v novej publikácii vydavateľstva Dajama – Náučné chodníky severozápad. Dúfame, že vďaka tejto publikácii viacero ľudí navštívi túto čarokrásnu krajinu v okolí Čiernej Lehoty. K textu v publikácii by sme ešte možno dodali, že chodník […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory