Stromácka
akadémia

Trávička Trávička Obláčik Obláčik

V prírode okolo nás je stále čo objavovať. Je plná nevyčerpateľnej inšpirácie a ideálnym prostredím, o ktorom sa môžete dosýta vzdelávať. Chcete získať nové vedomosti, baví vás vymýšľať, tvoriť či zlepšovať veci okolo nás? Tak sa pridajte do našej rodiny Stromákov a poďme spoločne rozvíjať svoj potenciál.

Databáza námetov na aktivity a pracovných listov

Databáza námetov na aktivity a pracovných listov

S jednotlivými zadaniami môžete pracovať skupinovo v škole, prípadne individuálne doma, pretože do akadémie majú prístup aj rodičia detí.

Výber aktivít podľa tém a kompetencií, ktoré chcete u detí rozvíjať

Výber aktivít podľa tém a kompetencií, ktoré chcete u detí rozvíjať

Rozvíjajte deti vo veku od 4 do 15 rokov systematicky a cieľavedome. Námety a pracovné listy môžete filtrovať podľa tém, kompetencií alebo typu aktivít.

Sledovanie progresu detí a evidencia absolvovaných aktivít

Sledovanie progresu detí a evidencia absolvovaných aktivít

Jednoduchý prehľad o počte úloh pridelených jednotlivým deťom a počte neodovzdaných úloh do stanoveného termínu. K dispozícii je aj archív absolvovaných aktivít.

Akadémia Stromu života
DIEŤA / ŽIAK

DIEŤA / ŽIAK

DIEŤA / ŽIAK

Dieťa vo svojom profile vidí všetky rozpracované úlohy, ktoré si vybralo samo alebo mu ich priradil učiteľ či rodič. K dispozícii má aj možnosť číselného a slovného hodnotenia - ako sa mu úloha páčila. Súčasťou akadémie je aj štandardizovaný test pre zistenie typológie osobnosti, enviro-kvízy a program Envi-Master pre nadané deti.

Založiť klub

Klub

Klub

Akadémia je prístupná členom Stromu života združených v školských alebo rodinných Kluboch. Školský klub vedie väčšinou učiteľ alebo vychovávateľ, pričom na škole môže existovať aj niekoľko Klubov. Rodinný klub je určený najmä pre domáce vzdelávanie alebo pre angažovaných rodičov, ktorí environmentálnu výchovu a výchovu k udržateľnosti považujú za samozrejmú súčasť edukácie svojich detí.

Založiť klub
Klub
UČITEĽ / RODIČ

UČITEĽ / RODIČ

UČITEĽ / RODIČ

Učiteľ alebo rodič vyberá úlohy pre deti pomocou filtra. Vďaka nemu dokáže jednoducho nájsť presne tie úlohy, ktoré sa mu práve hodia do vzdelávacieho plánu. Pri niektorých úlohách je k dispozícii aj ich doplňujúce rozšírenie. Úlohy možno priradiť všetkým deťom naraz alebo je možné uplatniť individuálny prístup a úlohy zadať deťom jednotlivo. Samozrejmosťou je stanovenie termínu odovzdania a upozornenia pri prijatí alebo odovzdaní úlohy.

Založiť klub
Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje