Staňte sa členmi Stromu života

Zasaďte sa medzi nás. Spoločne môžeme rásť, kvitnúť aj dozrieť.

Pridajte sa k tisícom členov Stromu života a pomôžte vytvárať lepšiu spoločnosť. Staňte sa súčasťou komunity, ktorej záleží nielen na životnom prostredí a kvalite života, ale aj na rozvíjaní a vzdelávaní detí a mládeže.

Školský klub+

Školský klub+

  • správa klubov
  • zľava 25 % na každý Triedny klub+
  • 2 kluby: 2 x 12,00 € = 24,00 € / mes. alebo 2 x 108,00 € = 216,00 € / rok
  • 3 kluby: 3 x 12,00 € = 36,00 € / mes. alebo 3 x 108,00 € = 324,00 € / rok
  • 4 kluby: 4 x 12,00 € = 48,00 € / mes. alebo 4 x 108,00 € = 432,00 € / rok

Sme firma

Sme firma

Hľadáte spoľahlivého partnera pre vaše eko-výchovné projekty? Plánujete zorganizovať netradičné outdoorové aktivity, či už pre vašich zamestnancov alebo ich deti? Kontaktujte nás a spoločne pre vás vytvoríme program na mieru.

Som dobrovoľník

Som dobrovoľník

Páči sa vám na naša činnosť a chceli by ste nám pomôcť? Prípadne máte záujem získať odbornú prax, či vyskúšať si prácu, ktorá ma zmysel a reálny dopad? Zaregistrujte sa ako dobrovoľník a spoločne nájdeme priestor pre vašu realizáciu. Preferujeme dobrovoľníctvo, ktoré trvá minimálne 3 mesiace.

Nepatríte do žiadnej z uvedených kategórií? Ozvite sa nám, určite nájdeme riešenie.

Máte otázky ku registrácií? Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede.

učiteľ / škola

Staňte sa aj vy súčasťou celoslovenskej organizácie, ktorá má 40-ročnú históriu a bohaté skúsenosti doma i na medzinárodnej úrovni. Naše programy environmentálnej výchovy sú celoročné a každý mesiac ich rozširujeme o nové aktivity. Súčasťou sú aj aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností, ako aj projektového a systémového myslenia.

Bezplatné materiály pre Kluby SŽ pri škole združujúce deti predškolského veku:

Stromáčik – environmentálny časopis pre šikovných predškolákov a kreatívnych pedagógov, pripravovaný odborníkmi na environmentálnu výchovu. Celým časopisom vás sprevádza Stromáčik, dobrý lesný duch, ktorý sa stará o zvieratká a rastliny v lese-nelese. Časopis obsahuje príbeh z lesa-nelesa, kvíz, hľadačku (hľadanie skrytých symbolov v obrázku) spojenú s angličtinou a nemčinou, priraďovačku, omalovánku a námety na outdoorové aktivity, rozvíjajúce konkrétne zručnosti: logické, pohybové, komunikačné, sociálno-emočné, umelecké a kreatívne. V rámci členského má Vedúci Klubu SŽ k dispozícii elektronickú podobu časopisu.

Počas roka vyhlasujeme pre členov 8 pravidelných súťaží. Šikovným deťom zasielame okrem vecných cien aj ilustrovaný diplom. Súťaže vyhlasujeme na stránke stromzivota.sk, pričom oznam o vyhlásení súťaže uverejníme aj na Facebooku a v newslettri Stromovinky.

Chcete využiť prechádzku na zmysluplné zážitkové učenie? Stiahnite si pripravené námety na aktivity a rozvíjajte u dieťaťa konkrétne kompetencie. Našu databázu aktivít každý mesiac rozširujeme.

Zapojte sa a zdieľajte svoje skúsenosti

Počas roka sa s Vedúcimi Klubov SŽ stretávame na informačných seminároch, na ktorých prezentujeme novinky v Strome života. Zároveň nás poteší, ak aj vy budete zdieľať vaše skúsenosti s projektami a súťažami Stromu života alebo nám napíšte aj o ďalších aktivitách, ktoré v rámci svojho Klubu realizujete. Článok na zverejnenie spolu s fotografiami pošlite na e-mailovú adresu [email protected] a my sa už o zvyšok postaráme. Ak sa Vám naša ponuka páči, založte si Klub Stromu života pri škole.

Bezplatné materiály pre Kluby SŽ pri škole združujúce školopovinných členov:

Časopis STROMon-line mesačník pre členov a priateľov Stromu života, ktorého prispievateľmi sú deti z celého Slovenska. Okrem témy mesiaca v časopise nájdete aj pravidelné rubriky: evolučný triumfátor z rastlinnej a živočíšnej ríše, móda, ekomotorista, štáty Európy, hlavolamy, plagát a obľúbenú video-rubriku Vedecké okienko s Dominikou Morávkovou alebo videoseriál Geológia v K❒CKE.

Súťaž pre kolektívy – na jeseň a na jar vyhlasujeme Environmentálny trojboj. Súťaž pozostáva z 9 úloh, s rôznymi úrovňami náročnosti. Okrem vedomostných úloh obsahuje aj praktické aktivity zamerané na aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo a osobnostný rozvoj a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvoj umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností.

Talentové súťaže – pre členov od 8 do 15 rokov organizujeme aj 2 korešpondenčné talentové súťaže:

Biologická súťaž ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl, ktoré prebiehajú od septembra do februára a jednej praktickej časti, v ktorej žiaci skúmajú rôzne aspekty prírody. Najlepší riešitelia sa v máji stretávajú na celoslovenskom stretnutí.

TRIZ-Talent sa zameriava na rozvoj technických zručností a inovácie v oblasti techniky, fyziky a chémie. Pozostáva z 6 teoretických a praktických kôl, pričom jednotlivé vynálezy členov súťažia o ocenenie Cool vynález roka.

Námety na projektové vyučovanie s názvom Bioprofil obce či mesta - na riešenie máte k dispozícii 34 projektov, rozdelených do 7 tém. Ku každému projektu je spracovaná atraktívna príručka, ktorá vás prevedie danou problematikou a usmerní pri terénnom monitoringu. Potrebné prístroje a pomôcky požičiavame na vyžiadanie.

Námety na aktivity – už nechcete po večeroch hľadať rôzne zdroje a námety, z ktorých by ste poskladali najbližšiu hodinu, v ktorej implementujete environmentálnu výchovu? Naše materiály sú tu práve pre vás. Stačí si vybrať z bohatej databázy. Prípadne sa prihláste aj na odber Stromovín – mesačného newslettra, v ktorom pre vás každý mesiac zhrnieme všetko dôležité.

rodič

Budovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode je vecou každodenného postoja, rodičov i učiteľov. Strom života podporuje rodiny v snahe vychovávať deti k empatii, zodpovednosti a k prirodzenému záujmu o prostredie, v ktorom žijú.

Iba za 3,25€ mesačne môžete mať prístup k odborníkmi pripraveným materiálom a inšpirovať sa nápadmi pre aktívne trávenie voľného času, či budovanie vzťahu k prírode. Skúmajte, objavujte, učte sa, ale najmä, hrajte sa spolu celá rodina.

Členstvo v Rodinnom Klube Stromu života zahŕňa:

  • tematické originálne slovenské materiály, z ktorých sa deti aj dospelí dozvedia mnoho zaujímavých informácií o našej prírode,
  • jednoduché postupy a návody pre deti, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijú,
  • súťažné aktivity pre deti zamerané na spoznávanie prírody a environmentálne správanie,
  • rozvojové materiály zamerané na rozvoj konkrétnych zručností alebo talentu dieťaťa,
  • elektronické časopisy pre deti.

Online materiály máte k dispozícii nepretržite. Nemusíte ich kupovať jednotlivo, stačí len kliknúť. Či už využijete vychádzku do prírody na “vybehanie” alebo aj na jej spoznávanie, prípadne, ak potrebujete deti zmysluplne zabaviť doma, v Strome života nájdete inšpiráciu. Materiály pripravujeme pre škôlkarov aj školopovinné deti.

Členom sa stáva rodina na 12 mesiacov po úhrade ročného poplatku vo výške 39€ (bez ohľadu na počet detí v rodine). Členský poplatok je možné rozložiť do dvoch splátok. Ak sa Vám naša ponuka páči, zaregistrujte si Rodinný Klub Stromu života. Pre viac informácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese [email protected]

študent - dobrovoľník

Chceš si vyskúšať prácu, ktorá má zmysel a reálny dopad? Chceš byť súčasťou inšpiratívnej komunity, ktorej záleží na kvalite života a životného prostredia? Máš záujem získavať prax, odbornú pomoc a zúčastniť sa medzinárodných programov a pobytov? V Strome života môžeš pôsobiť ako dobrovoľník alebo ambasádor, pričom u nás môžeš realizovať aj Medzinárodnú cena vojvodu z Edinburghu.

Organizátor podujatí

Ak ti nie je ľahostajný stav nášho prírodného prostredia a máš chuť priložiť ruku k jeho obnove, pričom chceš spolu s nami sprostredkovať nezabudnuteľné zážitky aj iným mladým ľuďom - ako je spanie pod stanom, táborák, čistenie, brigády, či vzdelávačky alebo skvelé celotáborové hry, pridaj sa.

Čo ťa konkrétne čaká?

1. V prvom rade sa budeme snažiť zmapovať existujúce dobrovoľnícke iniciatívy zamerané na obnovu prírody (pozor, nejde o obnovu kultúrneho dedičstva ako sú hrady, ale o ochranu a obnovu prírodného dedičstva). Výsledkom budú spracované príbehy nadšenia - články o tom, prečo takáto iniciatíva vznikla a čo sa dobrovoľníkom doteraz podarilo. Tvojou úlohou bude pomôcť nám tieto články pripraviť.

26 - 27.1.2024 mládežnícka konferencia v Brne

2. Možnosť zúčastniť sa 26 - 27.1.2024 mládežníckej konferencie v Brne, kde budú príbehy nadšenia prezentované a zároveň budeš mať príležitosť zoznámiť sa s táborovými vedúcimi z českého hnutia Brontosaurus. Tešiť sa môžeš aj na sprievodné workshopy, čajovňu, večerný raut alebo vegánske občerstvenie. Pobyt budeš mať plne hradený.

Školenie a prax

3. Absolvovanie prípravného online školenia, ktoré sa bude konať počas jari. Súčasťou školenia je praktická skúška zameraná na zorganizovanie jednodňového dobrovoľníckeho podujatia v tvojom okolí. Na realizáciu tohto podujatia dostaneš malý grant vo výške 150 € (na nákup rukavíc, občerstvenia a iného potrebného materiálu). Okrem toho pod dohľadom mentora budeš pripravovať aj program letného medzinárodného tábora pre mládež. Tábory budú krátkodobé - v rozsahu 4 až 5 dní, pričom samotná tvoja účasť na tábore nie je honorovaná. Za vykonanú dobrovoľnícku činnosť ti však vystavíme potvrdenie.

Aké pozície ponúkame

Redaktor

Rád šíriš myšlienky o ochrane životného prostredia? Svoje schopnosti si môžeš vyskúšať spolu s nami. Tvojou úlohou bude priamo na školách v rámci tebou vybraného regiónu realizovať prednášky a workshopy s témami environmentálnej výchovy. Vďaka tejto skúsenosti získaš odbornú prax a cenné skúsenosti do tvojho budúceho zamestnania.

Grafik / Ilustrátor

Si kreatívny/a a chceš, aby sa tvoje grafické výtvory používali na školách po celom Slovensku? Ako člen kreatívneho tímu budeš vytvárať grafické prvky pre prezentácie, plagáty, učebné pomôcky a metodické listy.

Pozícia ušitá priamo pre teba

Vidíš ďalší priestor, ako šíriť myšlienky ochrany a obnovy životného prostredia na školách? Daj nám vedieť, ako vieš pomôcť a my sa pokúsime vytvoriť pozíciu, vhodnú práve pre teba.

Čo ako organizátor podujatí získaš?

Zmysluplná práca s reálnym dopadom

Problémy životného prostredia sa týkajú každého z nás, pretože k nim vo väčšej alebo menšej miere prispievame. Práve ty môžeš napomôcť k tomu, aby sa príroda na Slovensku obnovila. Zároveň získaš dobrovoľnícku a odbornú prax, či už v rámci riadenia ľudí, tvorby rozpočtu alebo organizovania podujatí.

Otvoria sa ti dvere do Európy

Strom života má partnerov po celej Európe, či už ide o podobné organizácie, výskumné centrá alebo školy. Tvojim prvým krokom môže byť zapojenie sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Budeš súčasťou inšpiratívnej komunity

Dostaneš príležitosť pracovať s kolektívom jednej z najstarších environmentálnych organizácií na Slovensku a spoznáš mladých ľudí s rovnakými záujmami ako máš ty.

Zaujali sme ťa?

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát