Inovačné vzdelávanie - program Stromáčikovia žiaria vonku GLOW

Absolvujte inovačné vzdelávanie o outdoorovom vzdelávaní pre MŠ a ZŠ.

Strom života, o.z., získal oprávnenie na poskytovanie Inovačného vzdelávania od MŠVVaM SR a v tejto súvislosti pre vás otvárame program Inovačného vzdelávania - Stromáčikovia žiaria vonku GLOW, v ktorom môžete získať osvedčenie o absolvovaní k svojmu profesijnému rozvoju v Inovačnom vzdelávaní v rozsahu 50 hodín.

Evidenčné číslo oprávnenia: 63/2023 – IV.

Čo vás čaká?
Program pozostáva z 5 celodenných online stretnutí, samostatného štúdia a pre záujemcom aj praktických workshopov. Program je ukončený záverečnou prezentáciou a skúškou pred odbornou komisiou.

Z čoho vychádza program inovačného vzdelávania Stromáčikovia žiaria vonku?
V rámci medzinárodného projektu GLOW, realizovaného s finančnou podporou z programu Erasmus+, sa zo zapojených učiteľov materských škôl v pilotnom ročníku vyprofilovali prví ambasádori, ktorí absolvovali teoretickú a praktickú prípravu v rámci outdoorového vzdelávania detí predškolského veku. Títo sú v rámci vzdelávacieho programu praktickým pilierom vzdelácieho programu, ktorí radi odprezentujú svoje skúsenosti s outdoorovou edukáciou.

Obsahové zameranie inovačného vzdelávania:
Absolvent inovačného vzdelávania si prehĺbi a rozšíri svoje kompetencie v oblasti plánovania, projektovania a realizovania vyučovania so zameraním na využitie outdoorového vzdelávania a implementáciu aktivizujúcich metód vzdelávania v kontexte uplatňovania prvkov environmentálnej výchovy. Zároveň si prehĺbi a rozšíri svoje kompetencie v oblasti hodnotenia tvorivej činnosti detí a žiakov, tvorby rôznych nástrojov formatívneho hodnotenia a ich implementácie do vzdelávania detí a žiakov.

Počas vzdelávania sa dozviete aj:

  • Čo je a nie je outdoorová edukácia.
  • Outdoorové aktivity v štyroch hlavných kontextoch.
  • Ako outdoorová edukácia rieši vzdelávacie, sociálne a environmentálne problémy súčasnosti.
  • Môj školský dvor, nevyhnutné predpoklady pre implementáciu outdoorovej edukácie.
  • Outdoorová edukácia a jej prepojenie so štátnym vzdelávacím programom.
  • Interdisciplinárny charakter outdoorových vzdelávacích aktivít.
  • Ako sa z pasívneho učenia stáva aktívne konanie v realistických kontextoch.
  • Prierezové gramotnosti a rozvoj charakteru ako súčasť outdoorovej edukácie a kurikula.

Kategória alebo podkategória zamestnancov, pre ktorú je inovačné vzdelávanie určené:
Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent
Podkategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

Poplatok za absolvovanie Inovačného vzdelávania:
Pre členov 
aktívneho Klubu Stromu života počas trvania programu je absolvovanie inovačného vzdelávanie bezplatné. Bezplatné absolvovanie platí aj pre novozaložený Klub.
Poplatok za absolvovanie inovačného vzdelávania pre nečlenov Stromu života predstavuje 140 €.
Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že spoločne budeme žiariť s deťmi vonku bez ohľadu na počasie.

Najbližší program bude otvorený pre záujemcov od septembra 2024. Pridáte sa?

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

 

V prípade otázok sme vám k dispozícii na kontakte:
[email protected], 0948/525885

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát