Prispejte ku skvelej veci

Každý z nás môže každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii. Svojím rozhodnutím takto môžete prispieť ku skvelej veci a pomôcť projektu, ktorý vám dáva zmysel. Ak sa rozhodnete podporiť nás, aj vďaka vašim 2% máme možnosť vzdelávať deti už od útleho veku a viesť ich k ochrane či obnove životného prostredia a rozvíjaniu ich osobnosti.

Aby ste mali prehľad, kam vaše 2% poputujú, uvádzame v stručnosti, čomu sa venujeme:

 • Environmentálna výchova pre deti a mládež
 • Zážitková outdoorová edukácia
 • Osobnostný rozvoj dieťaťa
 • Objavné a bádateľské vyučovanie, detské výskumno- vzdelávacie projekty
 • Podpora zdravého životného štýlu a vyváženého pohybu detí

Rok 2023 v číslach

 • vydali sme 25 časopisov
 • vytvorili sme 53 súťažných zadaní
 • vyhlásili sme 18 výziev zameraných na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny
 • pripravili sme 30 námetov na aktivity
 • zverejnili sme 213 článkov
 • zapojili sme sa do 3 medzinárodných projektov zameraných na outdoorovú edukáciu, environmentálnu výchovu a klimatické vzdelávanie
 • vyhlásili sme pre naše kluby 3 grantové kolá, v rámci ktorých sme podporili 96 projektov
 • spustili sme online vzdelávacie moduly na klimatické vzdelávanie a získali akreditáciu na poskytovanie inovačného vzdelávania
 • vydali sme 9 metodických príručiek pre učiteľov v piatich jazykových mutáciách
 • vyškolili sme 987 účastníkov v rámci 32 vzdelávacích podujatí

Vedeli ste, že pravidelne pripravujeme časopisy Stromáčik a Stromáčik pre najmenších, nápadité súťaže či množstvo námetov na outdoorovú edukáciu, bádateľské učenia a environmentálne vzdelávanie pre rodičov a učiteľov? Venujeme sa aj podpore talentovaných detí, ako i pomoci pri vzdelávaní detí v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Zapájame sa tiež do kampaní Deň vyučovania vonku, Naše mesto a organizujeme rôzne zaujímavé webináre.

Ak sa vám naša činnosť páči, podporte nás. Nižšie nájdete podrobný postup, ako môžete darovať 2 % z dane, podľa toho či ste zamestnanec, živnostník alebo právnická osoba.

Zo srdca ďakujeme každému jednému z vás.

Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ

Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z informácií na potvrdení si následne vypočítajte sami alebo s pomocou zamestnávateľa, akú sumu tvoria 2% z Vašej zaplatenej dane. Minimálna čiastka sú 3 eurá. Pozor, ak ste v zdaňovacom období odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a získate o tom potvrdenie od príslušnej organizácie, máte právo venovať 3% z dane. Potrebné informácie vpíšte do Vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Základné údaje, ktoré sme za Vás v tlačive vyplnili:

Obchodné meno (názov): Strom života
IČO: 00587010

POZOR: Pri vypĺňaní vyhlásenia o 2% dane daňový úrad zvykne vyžadovať, aby bolo IČO zarovnané od pravého okraja.

Následne obe tlačivá - Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak máte právo poukázať tri percentá, povinnou prílohou je i potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, SZČO alebo právnická osoba

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Ak ste sa rozhodli venovať Vaše 2% nám, tu sú údaje, ktoré potrebujete uviesť v tlačive:

Obchodné meno (názov): Strom života
IČO: 00587010

Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2024.

Ďakujeme!

  Financujte svoje aktivity cez 2%

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát