Konferencia k projektu Bioprofily

Pozývame vás na ONLINE Národnú konferenciu ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH.

Ak sa zaujímate o environmentálnu výchovu a jej implementáciu do vyučovania, rezervujte si miesto v kalendári dňa 19. novembra 2020 a určite sa zaregistrujte.

FORMA KONFERENCIE: ONLINE, prostredníctvom unikátneho linku/odkazu, ktorý Vám pošleme pár dní pred konaním konferencie.

TERMÍN KONANIA: 19. novembra 2020 (štvrtok), 14:00–16:30

AKO SA PRIHLÁSIŤ: Na konferenciu sa prihlásite vyplnením onlinedotazníka na adrese: https://forms.gle/prj9xSC2iwvxvzoY7

Konferencia je určená pedagogickým zamestnancom základných škôl. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a nadobudnutie praktických zručností súvisiacich s implementáciou environmentálnej výchovy. Počas onlinekonferencie sa oboznámite s materiálmi, ktoré sú priamo zamerané na praktickú implementáciu envirovýchovy do vyučovania. Materiály boli vytvorené v rámci medzinárodného projektu BIOPROFILES, programu ERASMUS+ a od decembra 2020 budú prístupné zdarma všetkým záujemcom na stránke http://www.teachinggreen.eu/. Celý program konferencie je zostavený tak, aby Vám poslúžil ako inšpirácia pre vyučovanie environmentálnej výchovy vo Vašej praxi.

ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

  • Strom života,občianske združenie, www.stromzivota.sk
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie aenvironmentalistiky, https://www.fpv.ukf.sk/sk/pracoviska-fakulty/katedra-ekologie-a-environmentalistiky
  • INAK, občianske združenie akoordinátor projektu BIOPROFILES, www.trochuinak.sk

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte priamo organizátora podujatia: Adriana Kováčová, INAK, email: [email protected]

PROGRAM KONFERENCIE

14:00 –14:30: Prístup do online konferenčnej miestnosti, registrácia

14:30 –16:30:

  • Environmentálna výchova na základných školách na Slovensku
  • Predstavenie projektových výstupov a možnosti ich využitia v každodennej praxi
  • Praktické ukážky aktivít pre vyučovanie environmentálnej výchovy
  • Predstavenie pracovných listov podporujúcich bádateľsky orientované vyučovanie žiakov s dôrazom na monitoring lokálneho prostredia a outdoorové vzdelávanie. Témy prezentovaných materiálov: znečistenie vôd, ovzdušia, odpady, biodiverzita, energia, prírodné akultúrne dedičstvo, ľudské prostredie
  • Ukážky žiackych projektov
  • Diskusia

AKO SA PRIHLÁSIŤ:

Na konferenciu sa prihláste vyplnením online dotazníka: https://forms.gle/prj9xSC2iwvxvzoY7.

V priebehu 1-2 dní Vám príde na email potvrdenie o registrácii (že o Vás vieme a tešíme sa na Vás). Vstupom na konferenciu bude unikátny link, ktorý vám pošleme pred konaním konferencie na emial. K tomu, aby ste si konferenciu užili, budete potrebovať tiché miesto (požiadajte ostatných, aby Vás nevyrušovali), počítač/tablet s pripojením na internet a váš obľúbený nápoj (napríklad kávu). 

Tešíme sa na Vašu virtuálnu účasť!

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje