Medzinárodný projekt TEACHING GREEN bude mať školenie v Modre

Medzinárodný projekt TEACHING GREEN bude mať školenie v Modre

Ponúkame možnosť aktívnym pedagógom zúčastniť sa medzinárodného tréningu.

V medzinárodnom porovnaní slovenskí žiaci zaostávajú v chápaní a vysvetľovaní zložitých globálnych problémov, ako je zmena klímy. Kým v krajinách OECD vie podľa sebahodnotenia vysvetliť vplyv emisií oxidu uhličitého na zmenu klímy v priemere 63 % žiakov, na Slovensku si na to trúfne len 42 % žiakov. Nášmu vzdelávaciemu systému zároveň chýba interdisciplinárny prístup, potrebný na lepšie pochopenie zložitých ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Z tohto dôvodu sme pre vás v spolupráci so slovenskými i zahraničnými partnermi pripravili projekt Zelené učenie, zameraný na zvyšovanie povedomia o zmene klímy. 

Pre koho je projekt určený: 

● pre vedúcich Klubov Stromu života, ktorí vedú žiakov vo veku 10 - 16 rokov (učitelia druhého stupňa ZŠ)

Ako bude projekt prebiehať: 

Vedúci Klubu absolvuje týždňový medzinárodný tréning v Modre, ktorý sa bude konať v termíne 24.-28.10.2022. Školenia sa zúčastnia učitelia zo Slovenska, Talianska, Cypru a Španielska, pričom každý deň bude zameraný na inú tematickú oblasť týkajúcu sa klimatickej zmeny. 

Následne bude projekt pokračovať od januára do júna 2023. Na začiatku žiaci vypíšu vstupný test, ktorým sa zmerajú ich postoje. Následne si Klub vyberie 1 indikátor, ktorý bude počas stanoveného obdobia monitorovať. Na záver sa vstupný test zopakuje a vyhodnotí sa posun v postojoch žiakov. 

Ak máte záujem zúčastniť sa medzinárodného tréningu v Modre, vyplňte online dotazník do 17.10.2022

Kurz je pre Vedúceho Klubu hradený z grantu (ubytovanie a strava). Účastník si musí zabezpečiť akurát dopravu na miesto stretnutia (Modra). Aktivity na tréningu budú prebiehať v angličtine. 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát