O časopise

Časopis Stromáčik je jedinečný mesačník zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba a je určený pre deti vo veku 4 až 8 rokov. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky, ktoré rozvíjajú nasledovné zručnosti a schopnosti detí: matematicko-logické, umelecko-kreatívne, pohybové, komunikačné, vedecko-technické, sociálno-emočné kompetencie, ďalej grafomotoriku, kritické myslenie, postreh a pamäť. Viac o uvedených zručnostiach a schopnostiach sa dočítate v článku Rozvíjajte schopnosti detí so Stromáčikom.

Štruktúra časopisu sa skladá z ilustrovanej titulky, nasleduje príhovor a tiráž, rozprávka z lese-nelesa, v ktorej vystupujú personifikované zvieratká s ľudskými vlastnosťami. Interakcia medzi zvieratkami reflektuje ľudské správanie, prejavy emócií a hodnôt, pričom na záver  rozprávky sa deťom ponecháva priestor na diskusiu. Súčasťou rozprávky sú celostranové ilustrácie podporujúce prebiehajúci dej. Po rozprávke nasledujú označené rubriky, v ktorých  deti napríklad hľadajú skryté symboly, učia sa cudziemu jazyku, oboznamujú sa s konkrétnym zvieratkom alebo rastlinou, riešia vedomostné úlohy, v rámci námetov na aktivity spoznávajú  svoje lokálne životné prostredie alebo si zdokonaľujú svoje technické zručnosti,  v dokresľovačkách si rozvíjajú jemnú motoriku a svoju koncentráciu a pozornosť si overia v rámci hľadania rozdielov.

Časopis Stromáčik je pôvodný slovenský časopis, ktorý sa autorsky, redakčne, graficky aj ilustračne vytvára a polygraficky spracováva na Slovensku. Jeho distribúcia je zabezpečená pre  celé územie  Slovenskej  republiky.  Časopis  zároveň  neobsahuje  reklamnú  inzerciu,  je vytlačený na 100% recyklovanom papieri a vychádza v rozsahu 28 plnofarebných strán, vo veľkosti A5.

Časopis Stromáčik
Vydáva: Kancelária Stromu života, o.z., Jelenia 7, 81105 Bratislava
IČO: 00587010
Kontakt: 0948 525 885, [email protected]
Šéfredaktor: Ing. Jozef Kahan, PhD.
Grafická úprava: Mgr. art. Nikoleta Šušlová
Ilustrácie: Mgr. art. Katarína Slaninková, Mgr. Anna Uhrinová, Tomáš Eniac Cíger
Periodicita vydávania: mesačník, časopis vychádza počas školského roka - od septembra do júna
Regristrované na MK SR, EV 5706/18, ISSN 1336-2887

Časopis Stromáčik je vydávaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a s podporou Fondu na podporu umenia.

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a obrazové materiály sa nevracajú. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu je nezákonné.

Predajné miesta:

Artforum Banská Bystrica (Horná Strieborná 10)
Artforum Bratislava (Kozia 20)
Artforum Košice (Hlavná 87)
Artforum Nové Zámky (Komárňanská 12)
Artforum Pezinok (Kollárová 12)
Artforum Prešov (Hlavná 66)
U malého princa, Trenčín (Mierové námestie 29)

Stromáčika si môžete prelistovať aj v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Mestskej knižnici v Bratislave, Staromestskej knižnici v Bratislave,  Knižnici J. Fándlyho v Trnave, Záhorskej knižnici v Senici, Tekovskej knižnici v Leviciach, Slovenskej národnej knižnici v Martine a  Gemerskej knižnici v Rožňave.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát