Celoškolský projekt Strom života v Senci

Celoškolský projekt Strom života v Senci

Deti zo Základnej školy Tajovského v Senci prezentovali svoje práce na vyhodnotení piateho ročníka Celoškolského projektu.

Minulé ročníky boli venované témam ako Voda, Vzduch, Pôda a Zviera. Tento ročník sa koordinátorka projektu Mgr. Monika Švihranová s kolegami nechali inšpirovať aktivitami Stromu života a počas celého školského roka realizovali s deťmi projekty nadväzujúce na stromácke aktivity.

Spolu so zamestnancami Seneckého múzea, Školského úradu a Trnavskej Univerzity som bol prizvaný k vyhodnoteniu Celoškolského projektu s názvom Strom života. Počas dopoludnia šikovní mladí ľudia prezentovali projekty, na ktorých počas školského roka usilovne pracovali či už individuálne alebo v tímoch. Mnohé z nich sa veľmi pekne umiestnili aj na biologických olympiádach v okresných, ale aj krajských kolách.
Po úvodnom príhovore koordinátorky projektu, predniesla piatačka Viktorka veľmi milú “stromácku” enviro-básničku z vlastnej tvorby. Nasledovali ocenenia niektorých projektov biologických olympiád.

Blok prezentácií odštartovali štvrtáci projektom, v rámci ktorého vysadili stromček menom Max pri príležitosti Dňa Zeme a zisťovali podrobnosti o dube letnom z Kremnice, ktorý sa umiestnil na 4. mieste v ankete Európsky strom roka. Deti spolu s rodičmi sa do tejto ankety aktívne zapájali.
Bádatelia z 8.D sa venovali v období november 2013 až máj 2014 aktívnemu monitoringu znečistenia ovzdušia prachovými časticami vo viacerých lokalitách Senca a jeho priľahlého okolia kde rozmiestnili štítky z vazelinou, na ktoré sa prach zachytával. V samostatnom bloku Doprava pracne počítali autá na starej seneckej ceste. Výsledky potom spracovali do podrobnej prehľadnej tabuľky. V závere zhodnotili vplyvy znečistenia ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí žijúcich v tomto území. Navrhli taktiež opatrenia na ich zmiernenie a odporúčania pre nových a súčasných obyvateľov.
Aktívne šetrenie elektrickej energie spustili Céčkari v januári. Presne zrátali všetky osvetlenia v škole a vyrátali za pomoci údržbára spotrebu energie na osvetlenie. Dôsledne dbali na zhasínanie a zbytočné nesvietenie v priestoroch kde to nie je potrebné. Po skamarátení sa s pani upratovačkou sa ôsmakom podarilo ušetriť za 5 mesiacov pre školu 2200 kWh čo je v prepočte až 154 EUR. Aby mal výsledok globálnejší charakter prerátali toto množstvo na spotrebu 800 kg uhlia, čo predstavuje až 45 kg CO2 uniknutého do ovzdušia.
Typicky stromáckou témou boli Kyslé dažde, ktoré podrobne opísali a precízne zmonitorovali Béčkari. Okrem tejto mali aj prezentáciu o významných Medzinárodných dňoch… Vedeli ste, že 24. september je Svetovým dňom agrobiodiverzity?

Separácii a recyklácii sa venovali siedmaci, ktorí okrem charakteristiky jednotlivých zložiek separovaného odpadu vyzdvihli aj aktívnu účasť školy na separovaní bateriek, malých elektrozariadení, vrchnákov z PET fliaš či účasti v súťažiach týkajúcich sa separovaného zberu. V rámci jednej zo svojich prezentácií predstavila Terézia Holubová výsledky projektu „Odpad čo s ním“, kde prostredníctvom ankety zisťovala situáciu s nakladaním odpadu medzi obyvateľmi Senca.
Univerzálny ovocný strom predstavili žiačky zo 6.B formou náučných zrýmovaných textov pre takmer každý druh nášho ovocia. Céčkarky zas vytvorili stromoknihu, ktorá obsahovala stromohádanky, príslovia, porekadlá, vtipy či hádanky o stromoch. Nechýbali ani mená, ktoré obsahujú názov stromov a prehľadná stromomapa s názvami a lokalizáciu miest a obcí obsahujúcich názov niektorého zo slovenských druhov stromov.
Záver patril poďakovaniu a príhovoru hostí ako aj celkovému zhodnoteniu podujatia a práce mladých ľudí. Okrem toho zamestnankyne Trnavskej Univerzity udelili ocenenie za vedecko – korektnú prácu dvojičkám Eme a Terézii Holubovým, ktoré viedli projekt znečistenia ovzdušia.
Počas krátkej exkurzie priestormi školy som sa v rozhovore s koordinátormi projektu oboznámil s ďalšími aktivitami školy s environmentálnou tematikou. Zdôrazňovali aj, že prezentované projekty deti veľmi bavili a robili ich s nadšením a veľkou chuťou, pretože v nich videli určitý zmysel. Títo šikovní mladí ľudia a pedagógovia sa od septembra stanú našimi právoplatnými členmi a tešíme sa už teraz na ich práce v rámci stromáckych programov a súťaží.
Nižšie Vám ponúkam krátku fotoprezentáciu z podujatia.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát