Deň rastliniek v Klube Krtkovia

Deň rastliniek v Klube Krtkovia

Ako grantový projekt využili vo Veľkom Krtíši.

Zvyšovať povedomie žiakov o ekosystémoch, formovať ich vzťah k životnému prostediu a rozvíjať fantáziu. To bolo cieľom akcie nášho šikovného klubu vo Veľkom Krtíši. Ako to celé prebiehalo? Najprv starší žiaci pripravili zaujímavé a zábavné ekohry pre žiakov 1. stupňa. Potom sa všetci spolu presunuli do mestského parku Hôrka, kde prebiehali jednotlivé environmentálne aktivity. Snažili sa zo všetkých síl v rozličných disciplínach a pritom sa mnoho o rastlinách i ekosystémoch naučili. Na záver najšikovnejších účastníkov odmenili peknými cenami a presunuli sa znovu do školského areálu, kde na pamiatku Dňa rastlín zasadili mladé tuje. Budú im pripomínať nielen tento dátum, ale aj to, že človek je súčasťou prírody. 

Pýta sa sem správa priamo z miesta diania? Nech sa páči: Žiaci 1. stupňa boli nadšení aktivitami o rastlinách, hubách, stromoch a obyvateľoch lesa. Organizátormi boli starší žiaci zo 7. ročníka, ktorí veľmi zodpovedne pripravili spolu s pani učiteľkami jednotlivé ekohry. Žiaci použili pri určovaní stromov a liečivých rastlín pomôcky z Daphne, rôzne identifikačné kruhy, ktoré im pomáhali pri určení jednotlivých druhov. Sme presvedčení o tom, že žiaci o vydarenej akcii rozprávali ostatným spolužiakom, kamarátom, rodičom, súrodencom, a tým vplývali na ich environmentálne povedomie. Medzi žiakmi 1. a 2.stupňa vznikli nové priateľstvá." Sme radi, že využili vyučovanie vonku i rovesnícke učenie a okrem nových vedomostí, skvelých zážitkov i trošky únavy po podanom výkone sa im do školy bude chodiť omnoho ľahšie a radostnejšie. Prajeme veľa spoločne strávených krásnych chvíľ, vedúcej Klubu Mgr. Veronike Marcinekovej vyjadrujeme špeciálnu vďaku za zrealizovanie celého nádherného celoškolského projektu.
Tešíme sa na ďalšie skvelé akcie.

Cookies

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo SÚHLASÍM, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku .

Účely spracovania dát

Zoznam spoločností, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje