Deň vody – mestské kolo – ,,World water day – čiže Voda pre mestá”

Deň vody – mestské kolo – ,,World water day – čiže Voda pre mestá”

Voda má takú hodnotu, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. (Európska charta o vode, Strasbourg).

V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody.

Dňa 22. 3. 2012 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 vedomostný kvíz ,, Deň vody 2012 “, ktorej sa zúčastnili vrábeľské školy. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226,  Strom života mesta Vráble s podporou Mesta Vráble.

Do porotcovských kresiel zasadli: Mgr. Pavel Hegedüš (zástupca školského úradu mesta Vráble) a učitelia zo základných škôl.

Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole žiaci vypĺňali jednoduchý test o vodách sveta a vypĺňali obrysové mapy sveta. V druhom kole písali písomnú previerku po prezentácií o Slovensku. Následne vyplnili aj jednoduchú slepú mapku riek Slovenska. Tretie kolo predstavovali tajničky a zábavné Ekohry a na záver ešte zaujímavosti o Žitave.

Všetci zúčastnení v troch kolách presvedčili, že ich kvíz zaujal a zvládli ho veľmi dobre.

Poradie jednotlivcov:

1. miesto: Adam Cigáň (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

2. miesto: Štefan Hajdú (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

3. miesto: Lukáš Minár (ZŠ Levická 903)

 

Poradie družstiev:

1. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226

2.miesto: ZŠ Viliama Záborského

3.miesto: ZŠ Levická

Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.

 

PaedDr. Lenka Krajčovičová (koordinátorka súťaže na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 a zástupkyňa Stromu života) a Mgr. Katarína Laurová (spoluorganizátorka vedomostných kvízov)

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát