Envirotábor Borievka 2013

Envirotábor Borievka 2013

Klub Borievka z Lučenca bol jedným z tých Klubov, ktorého projektový zámer uspel v tohtoročnej grantovej výzve Stromu života.

Peniaze použili na spolufinancovanie už 5. ročníka envirotábora. Ste zvedaví, čo si prichystali pre 28 detí na celý týždeň?

SOBOTA (20.7.2013)

Doobeda sme sa stretli v chate na Látkach (okr. Detva). Usídlili sme sa v dočasných izbách, vybalili si veci. Po dobrom obede nasledovalo zoznamovanie. Každý si vylosoval lístok s menom toho kamaráta, o ktorého sa bude tajne počas celého tábora starať. Odteraz mal každý svojho anjela strážneho. Úloha trvajúca počas celého pobytu bola veľmi náročná, pretože pomáhať svojmu zverencovi bolo potrebné nenápadne, aby nevedel, kto je jeho anjelom strážnym. Nasledovala krátka vychádzka do okolia. Našli sme aj zopár hríbov, ochutnali čučoriedky. Tie nás sprevádzali počas celého tábora. Po príchode na chatu si každá izba spoločne nakreslila izbovú vlajku, ktorá reprezentovala všetkých jej členov.
Večer sme si dohodli táborové zákony. Každý zavesil svoje želanie na Strom prianí. Pripravili sme si tiež zoznam vecí potrebných do terénu, na vychádzky, aby si pred odchodom každý vedel skontrolovať, či má všetko potrebné.

NEDEĽA (21.7.2013)

Po raňajkách sme vyrazili na expedíciu za liečivými bylinkami. Spoznali sme ľubovník, myší chvost, materinu dúšku. Zastavili sme sa pri čučoriedkach, nazbierali si očianku, malinový list. Povedali sme si o účinkoch skorocelu, materinej dúšky či myšieho chvostíka. Vysvetlili sme si, akým spôsobom a kedy bylinky zbierame, ukázali si, ktoré časti rastlín musia ostať nepoškodené. Povedali sme si, ako s nazbieranými bylinkami ďalej nakladáme, aby sa pekne vysušili a zachovali si svoju farbu a vôňu. Nasledovalo spoznávanie prírodnín všetkými zmyslami okrem zraku. Na lúke sme sa ich so zaviazanými očami pokúsili podľa hmatu a čuchu spoznávať. Poslepiačky sme identifikovali kôru stromu, rozoznali šišku zo smreka od šišky z borovice. Ovoniavali sme mach, materinu dúšku, lišajníky. Nakoniec sme sa snažili určiť poradie prírodnín v akom sa nám dostali do rúk. Potom nás už na chate čakal dobrý obed a oddych. Poobede sme sa vybrali k blízkemu potoku pozorovať život v tečúcej vode. Videli sme kriváky, zaujímavé bolo pozorovať larvy potápnikov ich schránkach z rôznych materiálov – z drobných kamienkov i opadaného ihličia. Každá izba si vybudovala vlastnú priehradu. Samozrejme, že sme zase našli fajné jedlé huby. Späť na chatu sme sa vracali cez Bratkovicu, mnohí z nás už túto cestu poznali z minulého roku. Večer sme sa zabavili hrami (napodobňovanie a hádanie).

PONDELOK (22.7.2013)

Deň sa začal veľmi skoro – krátko po polnoci poplachom. Všetci museli vstať, obliecť sa, vziať si baterku a vyraziť do terénu. Dostali sme správu, že ponad nás prelietal vrtuľník a stratil dôležité dokumenty z Ministerstva životného prostredia. Keďže sa na ministerstve dozvedeli, že práve tam sa nachádza aj Envirotábor, požiadali nás, aby sme urýchlene pohľadali a odovzdali dokumenty. A tak sme sa po tme len s lampášmi presunuli na lúku. Každá izba musela nazbierať čo najviac balíčkov s dokumentmi, spolu 40 balíčkov. Na chate sme potom rozlúštili dôležitý dokument ukrývajúcu sa v listoch a odoslali kuriérovi. Pamätáte si, čo sa ukrývalo v správe? „28 zbojníkov do spánku sa uložilo. V tom im niečo ich sladké sny prerušilo. Nepýtaj sa kto to bol. Úlohou Tvojou dnes v noci je! Príšerné čudo predstaviť mne! Ja som ho už videl, štyri nohy malo, na psa sa to podobalo. Nemňaukalo, neštekalo, iba tŕním utekalo! A pri tom strašne zavýjalo a obrovské uši malo. Videl si ho tiež? Nakresliť ho vieš?“

Ráno nás čakal výlet do doliny Smolná a Chocholná. Turistické značenie (žltý chodník) bolo slabšie, a tak sme sa museli spoľahnúť na čítanie z mapy. Šlo nám to celkom dobre, nezablúdili sme. Prieskumná hliadka sa dokonca vybrala pohľadať miesto, kde sme boli na výlete minulý rok. Turistický chodník bol neudržiavaný, a keď sme obchádzali padnuté stromy cez cestu, odbočili sme z neho a všimli sme si to až neskôr. Museli sme sa vrátiť a dobehnúť hlavnú skupinu. Tí nás už čakali pri potoku Smolná. Tu sme si schladili unavené nohy v studenej horskej vode. Zaujímavý objav sa podaril Gabike – našla raka. Mnohí z nás videli tohto kôrovca žijúceho len v najčistejších vodách prvý raz v živote. Cestou späť sme zase našli veľa hríbov, a Alex nám predviedol kúpanie v prírodnom jazierku s poriadne studenou vodou. Po dobrom obede sme si veľmi radi oddýchli. Poobede sme sa ešte zahrali na ihrisku a potom nás už čakali tvorivé dielne. Maľovali sme na kamene, na sklo, vyrábali si mandaly. Večer sme sa ešte naučili táborovú hymnu, ktorú vymysleli Katka s Marekom.

UTOROK (23.7.2013)

Každé ráno sa začínalo rozcvičkou. V utorok nás po raňajkách čakal celodenný výlet na Drahovú a k prameňu Ipľa. Autobusom sme sa presunuli na Látky-Polianky a cez osadu sme prešli k červenej turistickej značke. Odtiaľ sme pokračovali po červenej k prameňu Ipľa. Všade nás sprevádzali čučoriedky a hríby. Tých sme najviac našli pri prameni Ipľa. Tu sme si oddýchli a pustili sa nekonečnou cestou cez les k autobusovej zastávke. Výlet preveril našu vytrvalosť – obstáli sme všetci. Po príchode na chatu si každá izba počas predĺženého odpočinku pripravila program na večer. Čakal nás večer plný zábavy, Izba baví izbu.


STREDA (24.7.2013)

Doobedie sme strávili pripravovaním posterov. Každá izba mala na veľký výkres formou nakresliť, využiť prírodné materiály a popísať jednotlivé druhy rastlín a živočíchov, s ktorými sa počas predchádzajúcich dní stretla. Vyrobili sme nádherné postery plné motýľov, byliniek, stôp zvierat, stromov i trávy… Poobede nás čakala táborová olympiáda. Jednotlivé zmiešané družstvá (v každom družstve boli zastúpené všetky vekové kategórie) súťažili v prekážkovom behu, štafete, skoku vo vreci, posúvaní lopty, hádzaní kruhov na ruku. Každé družstvo malo tiež za úlohu pripraviť si minidivadlo na vylosovanú tému. Všetci to zvládli výborne a na ich predvedení sme sa výborne pobavili. Potom ešte nasledoval turnaj vo vybíjanej. Za každú disciplínu sa prideľovali jednotlivým družstvám body.

ŠTVRTOK (25.7.2013)

Deň sa začal pokračovaním v táborovej olympiáde. Najprv každé družstvo vypracovalo vedomostný test. Otázky boli pripravené z vypracovaných posterov. Nasledoval orientačný beh. Každé družstvo malo za úlohu z očíslovaných textov rozmiestnených v teréne poskladať vetu. Okrem správnosti sa hodnotil aj čas. Úloha to bola náročná, ale všetci si navzájom pomáhali, a tak sa ju podarilo zvládnuť. Cez obedňajší odpočinok sme body zrátali a nakoniec sme spoločne olympiádu vyhodnotili. Poobede nás čakala exkurzia na poľnohospodárske družstvo. Pani zootechnička zaujímavo rozprávala a ukázala nám malé teliatka a kravy, boli sme pozrieť ako sa kravy doja. Videli sme aj rôzne zaujímavé poľnohospodárske stroje. Bol to nevšedný zážitok. Takí pekne „vyvoňaní“ sme pokračovali vo vychádzke smerom k obchodu. Urobili sme tete predavačke nezanedbateľnú tržbu a vrátili sme sa späť do chaty. Večer nás čakal táborák a opekačka. Kým sa nezotmelo, stihli sme aj maľovanie na tvár. Potom sme už trávili čas pri ohni, rozprávali sa a spievali. Niektorí až do neskorej noci.

PIATOK (26.7.2013)

Piatok nás čakal celodenný výlet za včelami na Liešnicu. Autobusom sme sa odviezli do Kokavy. Keďže dosť meškal, na vlak sme museli pobehnúť. Pár minút sme sa zviezli vláčikom na zastávku Liešnica. Tu nás už čakal David, ktorý nám spestril program aj na tábore na Hámri pred pár rokmi. Dnes nás vzal na svoju usadlosť, kde sa venuje aj včelám. Najprv nám porozprával o tom, ako človek využíval včely v minulosti, ukázal nám z čoho sa skladá včelí úľ a tiež včelárske pomôcky. Vysvetlil nám, prečo sú včely pre človeka tak dôležité, bez nich by nebolo ovocia, zeleniny ani iných plodín. Ukázal nám, čo všetko okrem medu ešte včelári od včiel získavajú. Potom sme sa rozdelili na skupiny. Prvá si obliekla ochranné včelárske kombinézy a vybrala sa k obývaným včelím úľom. Tu David pokračoval v zaujímavom výklade, videli sme prácu včelára a včiel naživo. Druhá skupina zatiaľ navštívila blízku farmu s rôznymi hospodárskymi zvieratami. Videli sme kravy, prasiatka, koníka, ale potešili sme sa aj so šteniatkami. Potom sa skupiny vymenili. Okrem toho sme si vyrobili sviečky zo včelieho vosku, včelie šilty a niektorí stihli aj pohľadnice. Poďakovali sme sa za zaujímavú exkurziu a vybrali sa na spiatočnú cestu vlakom a autobusom späť na našu chatu. Večer sme vyhodnotili čistotu izieb počas tábora. Nasledovalo vyhodnotenie anjelov strážnych. Len niekoľkí uhádli, kto im počas celého tábora nenápadne pomáhal. „Oberali“ sme Strom prianí a potešilo nás, že sa takmer všetky očakávania a priania splnili. Na záver dostal každý účastnícky list a drobné darčeky. Pobalili sme nasušené bylinky. Čakala nás záverečná diskotéka, popri tom aj maľovanie na tvár.

SOBOTA (27.7.2013)

Niektorí nedočkavci už boli pobalení pred raňajkami. Veď kto by sa netešil domov? Našli sa aj takí, ktorých by potešil aj dlhší tábor …. tak uvidíme o rok.

Marek Macko, Eva Vilhanová a Eva Belanová

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát