Hmyzí domček v Klube Lúka

Hmyzí domček v Klube Lúka

V Badíne toho o hmyze naši Stromáci vedia už naozaj veľa.

Začneme ako encyklopédia: Hmyz má počtom druhov a jedincov prvenstvo medzi triedami v živočíšnej ríši. Patrí sem vyše milióna popísaných druhov, pričom sa odhaduje, že státisíce druhov ešte stále čakajú na svoje objavenie. Takže oceňujeme skvelý výber témy grantového projektu.

Ako sa nášmu Klubu darilo?

Zámerom podujatia bolo zvýšiť u členov povedomie o ochrane životného prostredia a dôležitosti podporovania biodiverzity. Viesť deti k pochopeniu rôzneho druhu hmyzu a ich prínos pre prírodu. Zamerali sa aj na rozvoj zručností pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi pri výrobe hmyzieho domčeka, rozvoj kreativity, či posilňovanie spolupráce a tímovej práce. Rovnako naučiť deti, ako pozorovať a dokumentovať život hmyzu v hmyzom domčeku pomocou rôznych pozorovacích nástrojov. Podarilo sa im to bravúrne a využili na to množstvo zaujímavých pomôcok - napríklad lupy alebo mikroskopy, s ktorými sa naučili pracovať ako skutoční odborníci.

V rámci grantového projektu zorganizovali spolu dve podujatia. Na prvé – stavanie hmyzieho domčeka sa dlhodobo pripravovali. Pomáhali i rodičia, najmä pri zabezpečení materiálu, pričom si vytvorili skupiny, ktoré vytvárali jednotlivé časti hmyzieho domčeka s rôznych druhov materiálov.
Druhé podujatie bolo objaviteľské a bádateľské. Účastníci s odstupom času zisťovali, či sa do hmyzieho domčeka nasťahovali hmyzí obyvatelia. Okrem nich pozorovali všetkých hmyzích obyvateľov školskej záhrady. „Pomocou súpravy na skúmanie prírody, ktorá nám slúžila na zachytenie a zber hmyzu sme vyhľadali živé a neživé prírodniny. Pomocou trojstranného nahliadača sme pozorovali hmyz (lienky, cifrušky, mravce, dážďovky,...), ale aj neživú prírodu (konáre, kamienky, trávu, seno, rastlinky,...). V rámci hudobných aktivít sme využili pozorovacie zvukové zariadenie, kde sme počúvali zvieracích obyvateľov – muchy. Tentokrát sme sa tešili, že sú s nami v triede. Neskôr sme si porozprávali, čo je to orchester a aký hmyz by si vedeli predstaviť v takom hmyzom orchestri." Na slovenskom jazyku zasa vytvárali názvy hmyzu zo slabík. Na prvouke sa v tento deň venovali téme zrak a pozorovali pomocou lúp svoje oči. V školskom klube poobede im pani vychovávateľky pripravili zaujímavé aktivity, kde sa mohli viac dozvedieť o živote cifrušiek, ktorých je v našej školskej záhrade neúrekom. Využili i kamene a namaľovali na ne rôzny hmyz.

Spojnosť bola veľká u veľkých i malých: „Celé podujatie hodnotíme veľmi kladne, deti využívajú pozorovacie pomôcky na dennodennej báze, vždy niečo nové objavujú, skúmajú a tešia sa, ako im záhrada ponúka každým dňom inakosť. Pri žiadosti o grant sme ani my dospeláci netušili, koľko radosti týmto nákupom urobíme deťom. Sme radi, že sme využili možnosť nákupu pomôcok práve v tomto období, na jar a v lete vidíme ešte väčší priestor na využitie pozorovacích pomôcok." Tešíme sa s nimi a prajeme im veľa dobrých zrealizovaných nápadov.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát