Marcové aktivity Klubu Lipka z Prievidze

Marcové aktivity Klubu Lipka z Prievidze

Klub Stromu života Lipka pri Špeciálnej základnej škole v Prievidzi realizovali v marci mnohé stromácke aj vlastné aktivity.

Príchod jari oslávili výrobou veľkého plagátu. Aj keď vonku padal sneh, na ich megaobrázku to hýrilo kvetmi a farbami. Vyhlásili súťaž o najkrajší sloh – na tému Zem ale sa do nej zapojili nielen členovia Klubu SŽ Lipka, ale i mnohí ďalší zo školy, ktorých táto téma oslovila…

Týždeň pre Vodu
Tento rok Hliadka Kvapka nielen že kontrolovala ako sa s vodou u nás na škole hospodári, ale i informovala o vode a jej význame pre život. Najväčší úspech mali hádanky a vodné otázky, ktorých náročnosť sa líšila podľa tried.
Všetky triedy, ktoré uspeli v hádaní a aj hospodárenie s vodou im nie je ľahostajné, Hliadka Kvapka
odmenila Rádom modrej kvapky, ktorú si deti zavesili v triede na viditeľné miesto, najčastejšie nad vodovodný kohútik, aby na tú dôležitosť vody v živote človeka, tak ľahko nezabudli. Hliadka mala oblečené biele a modré tričká a na hlave mali špeciálne čelenky, ktoré zožali úspech už v minulom roku. Byť členom tejto Hliadky bolo pre deti čosi výnimočné.
Hliadka Kvapka prideľovala na Deň vody špeciálne vlatsnoručna vyrobené kvapky.
Deti riešili osemsmerovky, ktoré si pripravili podľa pokynov v metodickom liste. Tak toto ich bavilo asi najviac, úloha bola akoby šitá pre ne na mieru.
Tak ľad v škole deti ešte nemali, všetci si najskôr vyskúšali, či je v škole naozaj naozajstný ľad. Tak to už je niečo. Pokus s ľadom robili deti samé. Celý pokus si najskôr vysvetlili, potom nakreslili, ukázali, takže sa nebolo čoho báť. Úlohu zvládli naozaj výborne. Skôr ako sa stopil v panvici ľad, začala sa para z čajníka na spodku panvice, premieňať na vodu a odrazu nám v triede pršalo. Každý si vyskúšal ako sa nám panvica rozpršala. Zuzka ledva udržala panvicu.
Všetko si najskôr dôkladne vysvetlili a nakreslili, aby každý Stromák pochopil, čo nás čaká. Po nakreslení sa mnohým na prvé počutie náročný pokus priblížil a pochopili, že to až také zložité nie je. V pohároch sme mali tri rôzne druhy vôd, a tak sme pozorovali, porovnávali, voňali a zapisovali.
Hoci kvapky boli rovnaké stopy po kvapkách na hnedom tanieriku, už rovnaké neboli.
Deti si zapisovali a kreslili všetko to , čo robili, aby si čo najviac zapamätali z tých úžasných pokusov.
Úlohu v teréne, kde bolo treba upratovať a čistiť vodné toky kvôli nepriazni počasia deti neplnili, ale za to si nakreslili vodníka Ďurka, pretože podľa starých zvykov sa práve na Juraja všetky studničky otvárajú.
Vodník Ďurko dozrie, aby sa na túto úlohu nezabudlo, a splnili ju neskôr, keď to počasie dovolí , či už na jar alebo v lete.

„Lipkáči“ sa zapojili aj do celosvetovej kampane Hodina Zeme a vyzvali sme na pripojenie aj rodičov, priateľov. Kto by nechránil toľkú krásu. Aj preto sa téme Zem venovali všetci, nielen Stromáci.

Nezabudli ani na výrobu veľkonočných ozdôb 🙂

V januári urobili prvú environástenku, kde vyhodnotili projekt Les poznania, a odvtedy tu predstavujú všetko, čo Klub SŽ robí. V marci tu vystavovali aj naše stromy, z ktorých najlepšie poslali do kancelárie na vyhodnotenie v rámci súťaže Tajomstvo stromu . No a v apríli by tu chceli predstaviť aj nový projekt Babičkina záhrada.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát