Pýcha nášho regiónu

Pýcha nášho regiónu

ríroda v CHKO Latorica patrí medzi klenoty Slovenska. Územie sa nachádza v oblasti tokov Ondava, Laborec, Latorica a Bodrog.

Je jedinečné zastúpením rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa nikde inde na našom území nevyskytujú. 

Členovia Klubu Plánka v Novosade mali možnosť spoznať rastliny, živočíchy a územia európského významu na prednáške, ktorú pre nich pripravili pracovníci ŠOP v Trebišove – Mgr. Andrea Šimková a Ing. Juraj Minarčin. Žiaci zároveň získali informácie o význame ramsarských lokalít – mokradí – ako zásobární vody.
V ďalšej časti prednášky sa žiaci zoznámili s európskym dňom parkov. Mgr. Šimková zdôraznila, že je potrebné aspoň jeden deň v roku venovať chráneným územiam, ktoré sú súčasťou svetového prírodného dedičstva.
Poznávaním sa vzťah človeka k prírode mení. Naši žiaci si uvedomujú jej význam a potrebu ochrany aj pre budúce generácie.

Kvetoslava Rojtášová

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát