Špeciálny projekt Klubu Púpavy

Špeciálny projekt Klubu Púpavy

Nemysleli sme si, že nás v grantových projektoch niečo takto milo prekvapí. A stalo sa.

Klub Stromu života Púpavy s vedúcou pani Jarmilou Dragulovou z Prievidze vymysleli niečo, z čoho sa bude tešiť nielen ich trieda alebo škola. Vo svojom projekte zašli ďalej ako len urobiť niečo pre seba -  zrevitalizovali verejné pietne miesto - nemecký cintorín pri lese na okraji obce Slenené. Dojali nás svojou dobrotou a srdcom otvoreným pre všetkých. Sme skutočne veľmi hrdí, že patria k nám.

Prinášame vám kúsok z atmosféry z tohoto projektu a akcií, ktoré boli jeho súčasťou. „V poslednej dobe trávime veľa času na Sklenom pri Handlovej. Bolo tomu tak aj cez víkend, kde sme opäť kopali, čistili, sadili a nakoniec polievali. Najviac starostí a vrásky na čele nám robí práve nestabilné počasie a horúce dni, ktoré sú pre naše rastlinky doslova zničujúce. Včera a dnes sme totiž už vysadili väčšinu z nich, dočistili sme záhony a všetko poliali, ale keďže búrky sa tomuto kútu Slovenska akosi vyhýbajú, všetko vysychá a pýta novú vodu. Ak nezaprší, budeme tam zrejme musieť merať cestu každý večer. Nie je to síce jednoduché, ale vzhľadom k tomu, že nám na tomto priestore záleží, radi prinesieme túto obetu."

Projekt netrval deň ani týždeň, pre ilustráciu si prečítajte, čo všetko zahŕňal. Klobúk dolu.

21.5.2022 – Otvorenie projektu na Sklenom za účasti našich členov najmä detí, pre ktoré sme organizovali ekohry v prírode s občerstvením

25.5.2022 – 1. brigáda – práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta, čistenie chodníka a záhonov od buriny a náletových drevín, umývanie a čistenie náhrobného kameňa, likvidovanie machu, podľa potreby vysádzanie nových rastlín a polievanie

27.5.2022 – Stretnutie s potomkami nemeckých obetí na Sklenom, rozprávanie o histórii tohto miesta

28.5.2022 – 2. brigáda – práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta, čistenie chodníka a záhonov od buriny a náletových drevín, umývanie a čistenie náhrobného kameňa, likvidovanie machu, podľa potreby vysádzanie nových rastlín, vzhľadom k tomu, že neprší, muselo sa zalievať intenzívne

1.6.2022 – MDD sme za odmenu strávili v ZOO a ako inak aj so zmrzlinou

4.6.2022 – 3. brigáda - práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta, dočistenie chodníka a záhonov od buriny a náletových drevín, podľa potreby vysádzanie nových rastlín, úprava priestoru okolo hlavného kríža, strihanie živého plota okolo chodníka k pomníku, polievanie

11.6.2022 – 4. brigáda - práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta a jeho okolia, čistenie chodníkov a záhonov od buriny a náletových drevín, čistenie lavičiek, kosenie, podľa potreby vysádzanie nových rastlín, okopávanie a opäť bolo hlavným bodom programu polievanie

18.6.2022 – 5. brigáda - práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta, ošetrenie plota, lavičiek a dreveného kríža, náter najviac poškodených miest, opäť sme sa zamerali aj na vysádzanie nových rastlín, okopávanie a samozrejme najmä polievanie

23.6.2022 – Výlet do Nitry pre pomocníkov – deti a našich dospelých do 30 rokov (členovia a ich priatelia, väčšina s mentálnym postihnutím)

25.6.2022 – 6. brigáda - práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta, spevnenie svahu, jeho úprava a výsadba nových rastlín, okopávanie, polievanie

2.7.2022 – 7. brigáda – dokončovacie práce priamo v teréne na úprave pietneho miesta a jeho okolia, úprava terénu, podľa potreby dosádzanie vyschnutých rastlín, oprava náteru, čistenie potoka, blízkej cesty a širšieho okolia, aby bolo upravené celé okolie okolo pietneho miesta

5.7.2022 – Cyrilometodské stretnutie v prírode – piknik v prírode pre všetkých. Žiaľ nevyšlo nám počasie, čo ovplyvnilo účasť na tomto podujatí, napriek tomu sme podujatie zrealizovali a pod dáždnikmi sme sa prešli aj k miestu realizácie projektu

9.7. 2022 – 8. brigáda, čistenie chodníka, vysypávanie dvoch stojanov na sviečky a záhonov štrkom

11.7.2022 - 9. brigáda, ktorá sa týkala najmä vyčistenia priestoru od odpadu po návštevníkoch a samozrejme nekonečné polievanie

14.7.2022 – 10. brigáda, polievanie najmä novovysadených stromov, kríkov a rastlín

15.7.2022 – ukončenie projektu a jeho vyhodnotenie

Ani vy ste ku koncu nedýchali alebo ste pocítili, že ľudskosť a úcta k našej histórii sa ešte naozaj nevytratila? Hlavným cieľom ich projektu bolo vyčistiť priestor cintorína nemeckých obyvateľov slovenských obcí na Turci, obetí 2. svetovej vojny, nachádzajúci sa v katastri obce Sklené pri Handlovej, a primerane upraviť aj jeho blízke okolie. Naši Stromáci obnovili výsadbu na dvoch hromadných hroboch, v ktorých je pochovaných viac ako 180 obetí vojny - mužov, pričom sa zachovala pôvodná úprava hrobov navrhnutá potomkami obetí. Vyčistili aj náhrobný kameň – pomník obetí. Donedávna sa o hroby starali nemeckí potomkovia zo Skleného. Po tom, čo pred tromi rokmi zomrela posledná obyvateľka Skleného nemeckého pôvodu, ktorá sa o priestor starala, cintorín postupne chátral. Celý priestor žiaci s pani učiteľkou postupne vyčistili, vyklčovali okolie od krovín, náletových drevín, upravili chodníky, vyčistili pomník i lavičky a už druhý rok sa pravidelne, 2x do mesiaca, starajú o čistotu tohto pietneho miesta.

„Teraz v rámci projektu sme obnovili výsadbu cintorína a okolia, opäť vyčistili chodník a dva stojany na sviece, vyčistili sme aj lavičky, hlavný kríž a plot cintorína, ktorý postupne obrástol machom. Tam, kde bol treba nový náter, tak sa obnovil aj ten. Nakoľko je však plot pomerne veľký, nedokázali sme ho v rámci tohto objektu obnoviť celý. Najnáročnejšia časť projektu nás čakala až po výsadbe rastlín, krov a stromov. Keďže neprší, bolo treba dochádzať z Prievidze každý druhý deň polievať. Urobili sme to však radi a tešíme sa, že väčšina vysadených rastlín prežila aj tropické teploty. Nami vynaložené úsilie teda nevyšlo nazmar. Máme radosť, že toto verejné miesto, ktoré je pomerne často navštevované nielen ľuďmi z blízkeho okolia, ale aj návštevníkmi zo zahraničia, sa obnovilo a je prejavom úcty k histórii. Vzhľadom k tomu, že obec uvítala našu iniciatívu, prenechala starostlivosť o cintorín viac-menej už na členov nášho Klubu Púpavy. Veríme, že napriek všetkému to zvládneme. Obec sa však naďalej bude starať o odvoz odpadu a kosenie, čo nedokážeme zabezpečiť z vlastných prostriedkov."

A ako sa vysporiadali s počiatočnými rozpakmi? Po svojom v štýle, že všetko sa dá, len treba chcieť. „Úprava pietneho miesta možno nebola zo začiatku pre našich členov a ich priateľov atraktívna, ale keďže sme ju spestrovali rôznymi aktivitami v prírode a organizovaním jedného výletu do Nitry za odmenu, tak na projekte pracovali celkom radi a postupne sa ich počet rozrastal. Dokonca záujem bol postupne vyšší ako sme dokázali niekedy odviezť na miesto realizácie, nakoľko sme našich brigádnikov väčšinou vozili autami, kde bol počet miest limitovaný kapacitou auta. Deti chodili na Sklené aj samé. Chodili polievať, mimo našich hlavných, plánovaných stretnutí, z vlastnej iniciatívy, čo nás nesmierne potešilo. Keďže sme si tento priestor tak trochu privlastnili, teší nás, že sme si vychovali svojich nasledovníkov, ktorí veríme, sa o tento priestor budú starať aj naďalej. Projekt nám pomohla realizovať aj obec, ktorá dvakrát priestor pokosila, starala sa o odvoz smetí a raz nám dokonca miestne žienky vstúpili aj do výsadby s tým, „že nás tu vidia a chcú pomôcť“. Napriek tomu, že táto výsadba nebola v našich pôvodných plánoch, ocenili sme záujem domácich. Nevyšlo len posledné stretnutie s pani starostkou, pretože sme sa nedokázali zladiť časovo, ale to plánujeme v blízkej budúcnosti napraviť. Projekt, ktorý je verejne prístupný, môže po našej úprave dôstojne slúžiť nielen ako pietne miesto, ale aj ako oddychové miesto pre širokú verejnosť, či už z obce Sklené, alebo z iných miest a obcí. Keďže projekt mal aj morálny, etický a výchovný rozmer, môže slúžiť na vyuku v prírode, či inú aktivitu. Nám z Klubu SŽ Púpavy určite slúžiť bude."

Členom Klubu Púpavy prajeme veľa príjemne strávených chviľ na mieste, ktoré zveľadujú. Sú pre nás príkladom a veľkou inšpiráciou.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát