Stromáci počas Hodiny Zeme 2013

Stromáci počas Hodiny Zeme 2013

Stromácki koordinátori environmentálnej výchovy spoluorganizovali Hodinu Zeme v Banskej Bystrici, Partizánskom a v Piešťanoch.

Ochutnávku atmosféry z jednotlivých miest Vám prinášame vo fotodokumentácii a formou krátkeho videa.

Hodinu Zeme v Banskej Bystrici sprevádzali svetlá z plameňov a rytmus z bubnov skupiny Babyluzar. Sviečkový pochod s ohňovým žonglérom a bubeníkmi prešiel zhasnutou Dolnou ulicou až na Námestie SNP kde do číslice 60, vytvorenej z horiacich sviečok, účastníci prispeli svojim „svetielkom nádeje“.

Piešťany

Akciu zorganizoval Klub Stromu života Ekohotelák z Hotelovej akadémie (HA) v Piešťanoch v spolupráci s mestom Piešťany. V rámci programu vystúpili primátor mesta Piešťany a riaditeľ HA. Presne o 20.30 sa spustilo odpočítavanie a následne zhasol Kolonádový most s barlolamačom – symbol mesta. Program akcie spríjemnil folklórny súbor Striebornica, súčasťou bola aj ohňová show, country skupina, sviečkový sprievod a púšťanie lampiónov šťastia.

Partizánske

Zhasnutiu osvetlenia námestia, mestského úradu, kostola, fontány a kultúrneho domu v Partizánskom predchádzal príhovor primátora mesta. Pochod asi 150 zúčastnených zhasnutou časťou mesta so sviečkammi a fakľami vyvrcholil ohňovou šou. Celé podujatie bolo sprevádzané bubnovaním dobrovoľníkov na perkusie a nieslo sa v rytme sloganu „Naše srdcia bijú pre Zem“.

Do kampane Hodina Zeme sa zapojili aj tieto Kluby Stromu života: Klub Ekohotelák z Piešťan, Klub Lipka z Prievidze, Fándlyho stromáci zo Serede, Klub Boroláci z Podhorodu, Klub Topoľka z Nitry, Zelenáči z Brzotína, Klub Dedinkári z Dedinky, Klub Snežienky z Popradu, Klub Prvosienka z Radzoviec, Klub Horehronček zo Šumiaca, Klub Lamačské sovy z Bratislavy, Environmentálny Klub z Bánoviec nad Bebravou, Klub Sova z Partizánskeho, Klub Včielky z Banskej Bystrice, Stromáci zo ZŠ Veľká Franková, Klub Krtkovia z Veľkého Krtíša, Oždianski enviráci a Klub Tvorivý žiačik – Enviráčik z Teplého Vrchu.

Menší členovia z Klubu Dedinkárihrali pri sviečkach rôzne hry. Väčší “vyrazili” do ulíc.

Klub Horehronček zo Šumiaca oslovil starostu so žiadosťou o zhasnutie pouličných svetiel. Členovia Klubu v nádeji čakali, čo sa bude diať. A zrazu ich na prechádzke po dedine sprevádzal len mesiac…

Lamačské sovy z Bratislavy pripravili rozhlasové okienko, v rámci ktorého propagovali myšlienky Hodiny Zeme na svojej škole. Nezabudli ani na nástenku, či na propagáciu kampane na dverách do školskej jedálne.

Fándlyho stromáci zo Serede uverejňovali články o Hodine Zeme na internete, oslovili vedenie mesta a informácie o kampani odzneli nielen v školskom rozhlase ale aj prostredníctvom mestského rozhlasu.

Klub Tvorivý žiačik – enviráčik oslovil hneď viacerých starostov s požiadavkou o zhasnutie svetiel. Výzvu adresovali na nasledovné obce: Teplý Vrch, Budikovany, Padarovce, Hostišovce, Drienčany, Dražice, Veľký Blh, Slizké, Lipovec, Španie Pole, Poproč, Hrušovo a Lukovištia.

Zapojil sa aj Klub Včielka a ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici, podľa ich prieskumu sa zapojili nielen žiaci s rodičmi, ale aj starí rodičia v celkovom počte 286. Niekoľko žiakov s rodičmi sa zúčastnilo aj sviečkového pochodu na námestí SNP.

Stromáci zo ZŠ Veľká Franková zaslali list a aj osobne navštívili starostu obce, ďalej rozvešali plagáty pri Kultúrnom dome a pri základnej škole a deti zobrali plagáty aj domov pre svojich rodičov. Vložená energia sa vyplatila, v obci bolo na celú hodinu vypnuté verejné osvetlenie.

Klub Boroláci pri ZŠ Podhoroď mal podporu starostov obcí Inovce, Podhoroď, Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá. V jednotlivých obciach bol v obecnom rozhlase prečítaný list, aby sa aj verejnosť mohla zúčastniť na tejto kampani. V obciach sa večer stretli žiaci a členovia klubu a zhasnutím obecného osvetlenia a osvetlenia v domácnostiach sa aktívne zapojili do kampane. Svoju účasť podporili symbolickým zapálením sviečok a posedením si v príjemnej atmosfére.

Na záver pripájame aj video spracované Oždianskymi envirákmi:

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát