Vážky a Eko-vážky v jaskyni

Vážky a Eko-vážky v jaskyni

Skvelé Kluby na skvelej akcii. Čo dodať?

Náše prešovské Kluiby sa spojili na spoločné podujatie, a to sa skvele vydarilo. Ale predbiehame. Ich cieľom bolo zrealizovať exkurziu Jasovskej jaskyne. Umožniť žiakom zážitkovou formou spoznať prostredie jaskyne, a tým aj budovať pozitívny vzťah k prírodným pamiatkam i životnému prostrediu. Ďalej chceli oboznámiť žiakov so Zoznamom svetového dedičstva UNESCO a informovať ich o tom, že aj slovenské prírodné pamiatky sú vďaka svojej jedinečnosti do neho zaradené. Ukázali im tak, že prírodné krásy sa nachádzajú aj v ich blízkom okolí a nie je potrebné za nimi chodiť ďaleko. V neposlednom rade svojou návštevou podporili návštevnosť prírodných pamiatok na územní Slovenska. Ciele, ako sa na Stromákov patrí. 

Zažili toho dosť, počas prípravnej aktivity sa v skupinách zamysleli nad tým, čo si predstavia, keď sa povie jaskyňa a potom si pozdieľali svoje nápady. Hľadali informácie o slovenských jaskyniach i zozname Unesco, aby spoznali kľúčové pojmy súvisiace s ich aktivitou. Potom nasledoval samotný výlet. Najprv cesta autobusom, potom lesom a napokon komentovaná prehliadka. „Obdivovali sme stalagmity, stalagtity a stalagnáty. Spoznávali sme a upevňovali sme rozdiel medzi týmito útvarmi. Počas prehliadky sme mali možnosť zahliadnuť aj obyvateľa jaskyne, netopiera, ktorý mnohých žiakov prekvapil. Z výkladu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, o tom, ako návštevníci jaskyne navrhovali pomenovania rôznym útvarom. Žiaci sa snažili taktiež vymyslieť originálne pomenovania," podelili sa s nami o zážitok. Potom nasledovala didaktická hra, rozhovor o tom, ako kto vnímal podujatie a čo sa naučil. Plní dojmov sa všetci vrátili autobusom domov. Ak si myslíte, že koniec, mýlite sa. Svoje dojmy a nové pojmy vložili ešte účastníci do pojmovej mapy, porovnávali ich s výtvormi z predchádzajúceho dňa a rozprávali sa o celom podujatí.  

Iba stručné zhodnotenie samotnými organizátormi: „Žiaci, ktorí sa podujatia zúčastnili boli nadšení. Iba jedna žiačka už absolvovala návštevu jaskyne (dokonca dvoch rozdielnych jaskýň, a so svojimi skúsenosťami sa s nami podelila počas vyhodnotenia). Pre všetkých ostatných to bola premiérová návšteva jaskyne. Žiaci boli disciplinovaní, tí zvedaví kládli otázky sprievodkyni. Pri záverečnom zhodnotení sme zdieľali pocity, ktoré žiaci mali zo zmeny prostredia, z ovzdušia a vlhkosti jaskyne. Odpovedali sme na otázky, tých žiakov, ktorí sa hanbili opýtať počas prehliadky." Sme radi, že sa ich podujatie vydarilo a prajeme ešte veľa krásnych stromáckych zážitkov.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát