Angažujte sa v rámci ochrany prírody

Angažujte sa v rámci ochrany prírody

Spúšťame nový medzinárodný projekt - Posilňovanie účasti mládeže pri ochrane a obnove prírody.

Akadémia ochrany a obnovy je 36 mesiacov trvajúca projektová iniciatíva piatich ambicióznych európskych organizácií v rámci programu Erasmus+. Jej cieľom je inšpirovať pracovníkov s mládežou aj mladých ľudí, aby sa zapojili do ochrany a obnovy prírody, čím chceme prispieť aj k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny. Ak to mládež s bojom proti zmene klímy a ekologickej degradácii myslí vážne,  je potrebné vyhrnúť si rukávy a priložiť ruku k dielu priamo v teréne. 

S cieľom vytvoriť platformu, ktorá by spájala mládež s významnými, ohrozenými alebo človekom negatívne ovplyvnenými prírodnými lokalitami, Youth Academy a Finnish Nature Association z Fínska, KMOP z Grécka, Strom života zo Slovenska a RE-PEAT z Holandska vytvorili partnerstvo spolupráce v rámci Akadémie ochrany a obnovy. Projekt sa začína mapovaním súčasných iniciatív, ich sieťovaním, ako aj vytváraním partnerstiev so správcami prírodných lokalít. Následne sa počas leta 2024 a 2025 zorganizujú dobrovoľnícke viacdňové podujatia zamerané na pomocné práce priamo v prírodných lokalitách vo Fínsku, na Slovensku a v Holandsku. Z účastníkov budú vybratí mladí vedúci, ktorí absolvujú aj doplnkové školenia. Cieľom školení bude vytvoriť lídrov, ktorí budú schopní organizovať ochranárske podujatia pre ďalších mladých ľudí a vytvárať tak ponuku dobrovoľníckych iniciatív na medzinárodnej webovej platforme.

Prečo ochrana a obnova prírody?

Ľudská činnosť zmenila 75 % povrchu našej planéty. Odhaduje sa, že až milión živočíšnych a rastlinných druhov na celom svete je ohrozených vyhynutím. V Európskej únii je 81 % biotopov v zlom stave a každý tretí druh včiel a motýľov postupne mizne. Príčinou je zmenšovanie plochy prirodzených ekosystémov, ako aj neprimerané zasahovanie človeka do prírodného prostredia, pričom celú situáciu ešte zhoršuje prebiehajúca zmeny klímy. Ochranárske a revitalizačné aktivity tak predstavujú jednak adaptačné opatrenia, ako aj podporné práce smerujúce k stabilizácii biodiverzity konkrétneho ekosystému. 

Európska únia si v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity kladie za cieľ zastaviť jej stratu a zvrátiť jej negatívny vývoj do roku 2030. Vykonávacím predpisom je Smernica o obnove prírody EÚ, ktorú schválil Európsky parlament v júli 2023, pričom v súčasnosti prebiehajú rokovania vymedzujúce povinnosti jednotlivých štátov EÚ na úrovni Európskeho parlamentu, Európskej rady (vlády členských štátov EÚ) a Európskou komisiou (výkonný orgán EÚ). Úlohou členských štátov bude vytvoriť plány ochrany a obnovy významných prírodných lokalít, monitorovať ich stav a nahlasovať údaje Európskej agentúre životného prostredia, ktorá ich bude spracovávať na európskej úrovni. Našou ambíciou je zapojiť sa do tohto procesu a aktívne prispieť k zlepšeniu stavu našej prírody.

Ako sa zapojiť?

Aktuálne hľadáme mladých ľudí so záujmom o túto tému, ktorí chcú byť členmi medzinárodného poradného výboru počas realizácie tohto projektu. Činnosť výboru bude koordinovať holandská organizácia RE-PEAT, pričom komunikačným jazykom bude angličtina. Viac informácií o tom, ako sa stať členom poradného výboru mladých, nájdete tu a svoju prihlášku môžete vyplniť tu. Prihlasovanie je otvorené do 25.09.2023.

Neskôr sa naskytnú príležitosti aj pre pracovníkov s mládežou a mladých ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckych podujatí ochrany a obnovy prírody organizovaných v rámci projektu. Oceníme aj vašu podporu pri zviditeľňovaní projektu, napríklad zdieľaním jeho príspevkov na platformách sociálnych médií. Využívať môžete aj hashtagy #restorationacademyproject a #ErasmusPlus. 

Ak máte ďaľšie otázky, neváhajte nás kontaktovať a nezabudnite sledovať našu stránku alebo kanály sociálnych médií partnerov projektu!

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát