Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

Mesto Angers, nachádzajúce sa vo francúzskom regióne Loire, leží v území, kde sa stretávajú 4 rieky.

Mesto má niekoľko mestských častí a žije v ňom 270 tisíc obyvateľov. Od roku 1970 je popri brehoch riek vybudovaná diaľnica, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti.

V roku 1996 sa mesto rozhodlo využívať metodiku Agendy 21, ktorá bola v tom období zameraná na plnenie cieľov stanovených na Summite Zeme v Riu (1992). V zmysle Agendy boli stanovené tieto hlavné ciele mesta:

– zlepšiť dopravné možnosti mesta, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu,
– uplatňovať ekologické princípy výsadby a starostlivosti o zeleň, ktoré zároveň neznečisťujú podzemné vody,
– vybudovať novú čistiareň odpadových vôd, ktorá využíva nové metódy filtrácie a vytvára pitnú vodu,
– vybudovať kvalitné odpadové hospodárstvo mesta,
– rešpektovať životné prostredie pri stavebnej činnosti.

Prvé výsledky sa dosiahli v roku 1999, kedy boli vybudované cyklotrasy na zrenovovaných brehoch riek, ale aj po centre mesta. Obyvatelia dostali k dispozícii zadarmo 1000 ks bicyklov, na ktorých si mohli prezrieť nielen historickú oblasť stredovekého hradu, ale behom niekoľkých minút sa dostali z centra mesta na ostrov Svätý Aubin, ktorý je miestom migrácie množstva vodných vtákov. V nasledujúcich rokoch boli po brehoch riek vybudované električkové trate a mesto splnilo aj ďalší zo svojich cieľov – vybudovalo čistiareň odpadových vôd, ktorá sa stala najväčšou čistiarňou v Európe. V roku 2007 boli po meste dobudované zberné dvory, ktoré boli schopné spracovať odpady zo všetkých mestských častí.

Pri plnení cieľa “rešpektovať životné prostredie pri stavebnej činnosti” mesto Angers, ako jedno z prvých miest vo Francúzsku, začalo pri renovácii alebo budovaní mestských stavieb uplatňovať opatrenie HQE. V zmysle tohto opatrenia sa kalkuluje dlhodobá spotreba energie. Podľa výsledku kalkulácie sa upravujú tepelno-energetické vlastnosti stavby ako aj energetické zdroje, ktoré daná stavba využíva. Výsledkom tohto opatrenia napríklad je, že čistiareň odpadových vôd v meste je poháňaná solárnymi panelmi, alebo že pri výstavbe 10 000 nových bytových jednotiek, bola maximalizovaná ich energetická efektívnosť.

Mesto Anger sa venuje aj problematike globálnej zodpovednosti. Už 30 rokov venuje 0,5% svojho ročného rozpočtu mestu Bamako v Mali, pričom vo Francúzsku nie sú známe iné mestá, ktoré by takúto pomoc poskytovali. Príspevok je určený na podpou vzdelávania detí a mládeže a na riešenie problémov v oblasti životného prostredia, najmä čo sa týka zabezpečovania obyvateľstva pitnou vodou a zneškodňovania odpadu.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát