Dajte vedieť svoj názor

Dajte vedieť svoj názor

Zaoberáte sa environmentálnou výchovou? Európska komisia tiež.

Európska komisia má záujem o to, aby jednotlivé krajiny EÚ silnejšie spolupracovali pri tvorbe učebných osnov zahŕňajúcich témy ako environmentálna udržateľnosť, klíma, biodiverzita a otázky s tým súvisiace. Aktuálne sa pripravuje odporúčanie pre jednotlivé štáty týkajúce sa vzdelávania v oblasti environmentálnej udržateľnosti pre študentov všetkých vekových kategórií a na všetkých úrovniach vzdelávania. Zapojte sa aj vy a do 24. septembra 2021 vyjadrite svoj názor, ako by environmentálna edukácia mala vyzerať.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením online dotazníka s 10 otázkami. Netreba poznať angličtinu, stačí svoj návrh predložiť aj v slovenčine. Pred vyplnením dotazníka je však potrebné sa zaregistrovať, či už vo vlastnom mene alebo v mene organizácie/inštitúcie, ktorú zastupujete. Získané informácie sa použijú na prípravu návrhu (odporúčanie Rady), ktorý plánuje Európska komisia prijať na jeseň 2021. O návrhu budú následne diskutovať členské štáty EÚ a prijmú ho ministri pre oblasť vzdelávania v Rade Európskej únie.

V rámci tejto verejnej konzultácie by EK rada vypočula najmä:

  • mladých ľudí,
  • pedagógov vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy,
  • mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia, vzdelávania, klimatickej spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa,
  • dobrovoľnícke organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia a vzdelávania,
  • výskumníkov a akademických pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním v oblasti environmentálnej udržateľnosti, zmeny klímy, vzdelávaním zameraným na udržateľný rozvoj a súvisiace témy,
  • tvorcov politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Názory a nápady získané v rámci dotazníka sa spoja s informáciami zo stretnutí organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vzdelávania (Strom života bol súčasťou týchto konzultácií), odbornej prípravy a životného prostredia; z výskumu a zo získavania dôkazov vrátane vzdelávania v odboroch STEM, občianskej výchovy, rozvoja kľúčových kompetencií a rozsiahlej práce UNESCO týkajúcej sa vzdelávania v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj práce iných medzinárodných organizácií.

Mimochodom, otázka číslo 5 v dotazníku sa týka spôsobu realizácie environmentálnej edukácie - či by mala byť súčasťou konkrétnych predmetov alebo realizovaná prierezovo. Na Slovensku v súčasnosti ministerstvo ustupuje od prierezových tém a zaujímavé bude sledovať, či iné štáty únie majú na to rovnaký názor. Čo je podľa vás správna cesta? Dajte vedieť v dotazníku.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát