Ďalšie úspešné kolo seminárov je za nami 2014

Ďalšie úspešné kolo seminárov je za nami 2014

V dňoch 24. až 26. novembra zorganizoval Strom života tri semináre s názvom Moderná environmentálna výchova.

Do Bratislavy, Zvolena a Popradu prišlo spolu 75 účastníkov z radu učiteľov, vedúcich Klubov Stromu života a ostatných pracovníkov z mládežou. Príspevky seminárov boli zamerané hlavne na predstavenie nových projektov praktickej environmentálnej výchovy.

Okrem prezentácie činnosti Stromu života a nových učebníc environmentálnej výchovy venovali lektori pozornosť najmä prezentáciám najnovších projektov organizácie.

Účastníkov seminára zaujal medzinárodný projekt ENVI-MOBILE, v ktorom bude 5 organizácií spolupracovať na tvorbe metodických materiálov a mobilnej databázy, ktoré sa budú venovať integrácii environmentálnej výchovy do vyučovania a motivácii študentov pre štúdium envirotém a anglického jazyka. Strom života ponúka v rámci projektu pedagógom účasť na vybranom vzdelávacom tréningu v Taliansku alebo Španielsku, grant na tento tréning ako aj finančnú odmenu za spracovanie praktických cvičení.

V prezentácii projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska sa detailne prezentovali metodické materiály pre realizáciu praktickej environmentálnej výchovy pre mimoškolskú činnosť s možnosťou aktívnej účasti mladých ľudí na monitorovaní lokálneho životného prostredia a tvorby bio-profilu ich samosprávy. Účastníci seminára boli podrobne oboznámení s prístrojmi a pomôckami potrebnými k monitoringu, ktoré si môžu od nás bezplatne zapožičať. Účastníci mali možnosť vyskúšať si vypĺňanie elektronických záznamových kariet a intranetové členské prostredie webovej stránky sombio.stromzivota.sk na prinesených tabletoch a notebookoch pod dohľadom koordinátora environmentálnej výchovy.

V závere každého seminára boli účastníci veľmi podrobne informovaní o možnostiach využitia Malých grantov Stromu života ako aj 2% z daní pre efektívnejšiu implementáciu environmentálnej výchovy v praxi.
V priateľskej atmosfére sa viedli diskusie a riešili rôzne organizačné a technické otázky.

Pozitívna spätná väzba ako aj prejavený záujem účastníkov seminára o naše programy a projekty nás motivuje k ďalšiemu napredovaniu v tvorbe environmentálnych aktivít, materiálov a organizovaní podobných podujatí.

Ďakujeme Vám.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát