ENVI-Talent 3.kolo

ENVI-Talent 3.kolo

Máš rád prírodu a chceš si preveriť svoje vedomosti o nej? Zapoj sa do ENVI-Talentu a staň sa uznávaným mudrcom!

Stačí si stiahnuť zadanie správnej úrovne náročnosti, vyriešiť úlohy a zaslať nám odpoveďový hárok na mail.
Uzávierka 3. kola je 7. december 2018.

ENVI-Talent pozostáva zo 6 teoretických kôl a jednej praktickej časti – vlastného výskumného projektu. Zadania úloh teoretickej časti ENVI-Talentu sa zverejňujú každý mesiac v časopise Strom od septembra 2018 do februára 2019. Zamerané sú na podrobnejšie spoznávanie vybraných rastlín, živočíchov a geológie a majú podobu priraďovačiek, doplňovačiek, krížoviek, spoznávačiek, hľadania chýb, či klasických testových alebo otvorených otázok. Po ukončení každého teoretického kola zverejníme správne odpovede a mená súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov. Za úspešné absolvovanie príslušného teoretického kola sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho alebo vyššej.

Tému praktickej časti – vlastného výskumného projektu – si určuje riešiteľ sám. Musí sa však týkať prírodovedy alebo životného prostredia. Výskumnú časť projektu môže riešiteľ realizovať od septembra 2018 do konca marca 2019. Už teraz teda môžeš rozmýšľať, akému výskumu sa budeš venovať. Za praktickú časť môže riešiteľ získať 8 bodov.

Po každom úspešnom absolvovaní príslušného teoretického kola a praktickej časti sa súťažiaci posúva na rebríčku hodnotenia:

1 úspešné kolo za rok Novice (nováčik)
2-3 úspešné kolá za rok Explorer (prieskumník)
4-6 úspešných kôl za rok bez vlastného výskumného projektu alebo s vlastným výskumným projektom hodnoteným menej ako 5 bodmi Adept (znalec)
4-5 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi) Specialist (odborník)
6 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený najmenej 5 bodmi) Wiseman (mudrc)

V rámci ENVI-Talentu môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu (v teoretickej aj v praktickej časti). Rozhodnúť sa musíš na začiatku, inak sa pripravíš o body, ktoré sú potrebné na postup v rebríčku odbornosti.

Ako sa zapojiť?
Vyber si správnu úroveň náročnosti, ktorá zodpovedá tvojmu veku, prípadne vyššiu. Dôkladne si prečítaj jednotlivé otázky, krížovky, priraďovačky, doplňovačky a iné zaujímavé úlohy. Na každú otázku sa nájde správna odpoveď, len musíš byť pozorný, či už pri čítaní zadania úlohy alebo pri písaní odpovede. Svoje odpovede zapisuj do formulára a ten nám zašli mailom do termínu uzávierky. Ak súťažíš ako člen dvojčlenného tímu, stačí zaslať jeden odpoveďový formulár za tím ako celok.

Kam zaslať výstupy?
Vyplnené odpoveďové formuláre z teoretickej časti ENVI-Talentu, ako aj výsledky svojho výskumu posielaj Monike ([email protected]). Výsledky výskumu je potrebné zasielať prostredníctvom dátového úložiska WeTransfer – jednoduché a rýchle úložisko s automatickým potvrdením o stiahnutí (stiahni návod).

Termín uzávierky 3. kola teoretickej časti ENVI-Talentu je 7. december 2018.

STIAHNITE SI ZADANIE TRETIEHO KOLA ENVI-TALENTU (prístupné iba pre členov)

zadanie 3.- 5. ročník zadanie 5.- 9. ročník zadanie 6.- 7. ročník zadanie 8. – 9. ročník
Odpoveďový formulár F Odpoveďový formulár E Odpoveďový formulár D Odpoveďový formulár C

ENVI-Talent je pravidelná súťaž pre členov Stromu života vo veku od 8 do 15 rokov. Jej zámerom je formou teoretických úloh a aplikovaného výskumu zvýšiť vedomosti detí v oblasti biológie a podporiť ich záujem o celostné vnímanie environmentu. Súťaž možno považovať za kvalitnú prípravu detí a mládeže na biologickú olympiádu, ktorú organizuje každý rok Iuventa. Úlohy vytvára Monika Pjechová ([email protected]), na ktorú sa môžete obrátiť s vašimi otázkami.

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát