Envirokonferencia 2017

Envirokonferencia 2017

Predstavujeme vám hlavných rečníkov Envirokonferencie, ktorá sa bude konať 01.12.2017 v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Štúdium na Univerzite Komenského (Prírodovedecká fakulta – Katedra fyzickej geografie, kartografie a geoekológie) v Bratislave v rokoch 1975-1980. V roku 1987 obhájila doktorskú dizertačnú prácu a v roku 1996 sa stala vedúcim výskumníkom (IIa). V roku 2008 bola vymenovaná za docenta na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V rokoch 2012 – 2017 pracovala ako riaditeľka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, v súčasnosti vedie vedecký kolektív v NPPC-VÚPOP Bratislava. Dlhší čas je aj prezidentom Slovenskej pedologickej spoločnosti (občianske združenie Societas pedologica slovaca). V roku 2014 bola ocenená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako vedec roka 2014 – Cena za vedu a technológiu v oblasti pôdohospodárstva.

RNDr. Beata Houšková, CSc.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Promovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor pedogeochémia. V súčastnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník na NPPC – Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Bratislava. Zaoberá sa procesmi degradácie pôdy a ich vyčlenením na mapách, hodnotením pôdnych vlastností a šírením povedomia o potrebe chrániť pôdu u širokej verejnosti. Je členkou Európskeho pôdneho úradu (ESBN – European Soil Bureau Network), European Network for Soil Awareness (ENSA), Global Soil Partnership (GSP) a jeho súčasti European Soil Partnership (ESP), ako aj Global Soil Biodiversity Iniciative (GSBI) a vice prezidentkou za Slovensko vo WASWC – Svetovej asociácii pre uchovanie pôdy a vody.

Mgr. Artur Šturmankin
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Popri štúdiu novinárčiny začal pracovať v rozhlasom spravodajstve, neskôr prestúpil ako moderátor aj do spravodajskej televízie. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti PR a komunikácie. Pôsobil na hovorcovskej pozícii v najväčšej slovenskej kultúrnej inštitúcii, najväčšej poisťovni a v privátnej banke. Aktuálne pracuje na komunikačnom oddelení národného projektu inovujme.sk, kde má na starosti inovačné workshopy pre študentov stred. a vys. škôl na rozvíjanie kreatívneho a inovatívneho myslenia.

Monika Podolinská
pedagogický pracovník
Učiteľka z Muránskej Dlhej Lúky, ktorá už osemnásty rok pracuje s rómskymi žiakmi. V škole, u nich v osade, doma. Vzdeláva cez zážitok a jej mottom je: „Dívajme sa pozorne! Pred nami stojí cítiaca bytosť – náš žiak. Potrebuje náš úsmev, naše pochopenie, náš čas, našu pozornosť…“ Za vytrvalú a oddanú pomoc rómskym deťom získala v roku 2016 ocenenie Biela vrana.

Mgr. David Turčáni, PhD.
koordinátor environmentálnej výchovy SŽ a projektu Včelí kRaj
Vyštudoval environmentálnu ekológiu (2009) a infraštruktúru mestskej zelene (2013). Vyše 60-ročnú rodinnú tradíciu včelárenia zúročil v projekte Včelí kRaj, ktorého súčasťou je otvorená vzdelávacia včelnica. Aktivity včelnice sú určené deťom a mládeži od materských škôl po univerzity, ale aj pre laikov a odbornú verejnosť. Okrem problematiky vymierania opeľovačov sa venuje aj udržateľnému turizmu a riešeniu sociálnych a ekonomických tém regiónu. Projekt Včelí kRaj získal ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka 2013 a Cenu Nadácie Orange za komunitný rozvoj 2016.

Lukáš Fila
šéf vydavateľstva N Press
Vyštudoval právo na UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo správneho a ústavného práva zložil na Trnavskej Univerzite, na UK získal PhD. z logiky. S novinárčinou začínal v The Slovak Spectator, pre denník Pravda pripravoval informačnú kampaň pred vstupom do EÚ. Vo vydavateľstve Petit Press pracoval ako projektový manažér a neskôr riaditeľ marketingu. Od roku 2007 do roku 2014 bol zástupcom šéfredaktora denníka Sme. V roku 2014 spoluzakladal Denník N, je riaditeľom vydavateľstva N Press.

Janka Ružická 
EKOrast
Má 15-ročné skúsenosti v oblasti trvalo-udržateľného rozvoja, ktoré získala v mnohých slovenských a medzinárodných projektoch, realizovaných v rakúskej poradenskej spoločnosti Denkstatt a v slovenskej Nadácii Pontis. Spoluzakladala platformu pre udržateľné podnikanie – Business Leaders Forum. Posledné 3 roky pracovala ako analytička firemných správ o zodpovednom podnikaní pre švajčiarsky investičný fond manažovaný Nadáciou Guile v Zürichu. Ako konzultantka a trénerka pracovala s viac ako 500 medzinárodnými, malými či strednými spoločnosťami. Absolvovala zahraničné študijné programy na univerzitách v Tel Avive, Amsterdame a na Michigan Business School. Ukončila magisterské štúdium na Univerzite Komenského.

Mgr. Agnesa Mojžišová
metodik a pedagóg
Vo svojej pedagogickej praxi sa zameriavala na Eko – Bio – Enviro témy so špecializáciou na biológiu rastlín a rovesnícke vzdelávanie. Pôsobila na ZŠ Staré Hory, KGSM Banská Bystrica a MPC Banská Bystrica. Absolvovala zahraničné študijné programy v Rakúsku, Dánsku a USA a venovala sa aj publikačnej, projektovej a lektorskej činnosti.

Konferencia je určená učiteľom základných škôl, koordinátorom environmentálnej výchovy a pracovníkom s mládežou, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou. Cieľom konferencie je predstaviť nové metódy, formy a dobrú prax pri vyučovaní environmentálnej výchovy, prezentovať rôzne metodické materiály, vytvoriť priestor pre zdieľanie skúseností a platformu pre rozvíjanie kritického myslenia a kompetencií pre 21. storočie. Celý program konferencie je zostavený tak, aby vám poslúžil ako inšpirácia pre vašu ďalšiu činnosť. Začiatok konferencie je naplánovaný na 9:00 hod, s predpokladaným ukončením o 19:00. Konkrétny rozpis jednotlivých blokov konferencie zverejníme v najbližších dňoch.

Účastníkov konferencie srdečne pozývame aj na sobotné Valné zhromaždenie, na ktorom sa môžete bližšie oboznámiť s činnosťou organizácie Strom života.

Ako sa prihlásiť:
Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním elektronického formulára do 24.11.2017. Počet miest je limitovaný! V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected] alebo telefonicky: 0908/109168.

Účastnícky poplatok je 10,- EUR pre člena Stromu života / 50,- EUR pre nečlena. Účastnícky poplatok sa hradí na základe vystavenej faktúry, ktorú vám zašleme po vašom elektronickom prihlásení. Účastník je na konferenciu zaregistrovaný až po úhrade účastníckeho poplatku.

Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie (zo štvrtka na piatok, pre účastníkov Valného zhromaždenia aj z piatka na sobotu) a stravovanie (občerstvenie vo forme coffee breakov, v piatok obed a večera a pre účasntíkov Valného zhromaždenia v sobotu aj raňajky a obed). Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Upozornenie: pre ubytovaných účastníkov zo štvrtka na piatok nie sú raňajky v piatok ráno zabezpečené.

Pozrite si video z minuloročnej Envirokonferencie:

Doplňujúce informácie:
Na záver konferencie vystavíme každému účastníkovi potvrdenie o účasti. Bližšie pokyny pre účastníkov zašleme prihláseným záujemcom.

Platobné podmienky:
Účastník hradí účastnícky poplatok na základe vystavenej a emailom zaslanej faktúry. Faktúru je možné uhradiť v hotovosti v Kancelárii Stromu života alebo prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený na faktúre. Odhlásenie sa z konferencie je potrebné vykonať emailom ([email protected]) alebo telefonicky (0908/109168). Pri zrušení účasti menej ako 14 kalendárnych dní pred konaním podujatia sa uhradený účastnícky poplatok nevracia. Účastník však môže za seba prihlásiť náhradníka, ktorý už následne účastnícky poplatok neplatí.

Poučenie: Počas podujatia bude vyhotovovaný video-záznam. Účastník svojou účasťou súhlasí s tým, že Strom života môže tento video-záznam použiť podľa potrieb organizácie Strom života a to za účelom motivácie iných učiteľov a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát