Enviropáračka Hospodárske zvieratá vyhodnotená

Enviropáračka Hospodárske zvieratá vyhodnotená

Poslali ste nám nádherne vypracované zadania. Ďakujeme.

Zaujímavá téma, ktorej sme sa venovali v tomto kole sa týka obyčajného bežného života každého z nás. Potešilli sme sa najmä tým, ako ste sa rozhodli podporiť chov zvierat v prirodzených podmienkach so zabezpečením ich základných životných potrieb, a tiež ako ste si uvedomili súvislosť tejto témy s klimatickou zmenou, ktorú sa snažíte svojím uvedomelým spotrebiteľským správaním aspoň spomaliť. Sme na vás takí pyšní!

No a aby ste vedeli, o čom hovoríme, prečítajte si pár výrokov priamo z terénu.

„Opäť nás prekvapili úlohy, ktorých riešenie si vyžiadalo naše veľké úsilie, keďže sa vždy snažíme, aby výsledok našej práce bol čo najlepší :-)" Snežienky z Popradu

„Vďaka Enviropátračke som si zopakoval, čo už o hospodárskych zvieratách viem. Naučil som sa vyrobiť maslo a tvaroh. Najväčšia zábava bolo dojenie kravičky a strihanie ovce, ale aj výroba trička ma veľmi bavila. Ďakujem za nové vedomosti a zážitky." Matias Kúdela

„O hospodárskych zvieratách toho žiaci vedeli veľmi veľa, ale vďaka ďalšej Enviropátračke sa naučili, že niektorý hmyz je vhodný na jedenie, už vedia aj kto je to aktivista. Podarilo sa im vytvoriť veľmi pekné tričko. Najviac sa potešili vyšívaniu zvierat na látku, o čom ani len netušili, že dokážu. Boli so svojimi prácami veľmi spokojní. Ďakujeme za ďalšie vedomosti získané hravou formou." Klub Chobotničky z Ludaníc

„Zadania boli veľmi zaujímavé a rôznorodé. Na splnenie všetkých by bol potrebný dlhší čas." Zelená planéta Komárno

„Na Enviropátračku s témou Hospodárske zvieratá sa všetci členovia Klubu Stromu života Mravenisko veľmi tešili. S radosťou plnili všetky dané úlohy. Vytvorili farmu z lega a postavili ju aj s prinesenými zvieratkami vonku, pri svojom triednom stromčeku - pri lipe. Namaľovali krásne hydinové tričká aktivistov a plagáty. Strihali "vlnu" vytvorenej ovečke a dojili mlieko od "vlastnej" kravičky. Z tohoto mlieka si vyrobili domáci tvaroh, ktorý im veľmi chutil s cukrom a kakaom. Aj vlastnoručne vyrobené maslo na chlebíku bolo výborné! Na jednotku zvládli hádanky a zvieracie rodinky. Dozvedeli sa o tom, ako to na farme chodí."

„Enviropátračka v tomto mesiaci bola veľmi zaujímavá a úlohy sme plnili s veľkou radosťou. Veľa detí býva v rodinnom dome, kde spolu s rodičmi chovajú nejaké domáce hospodárske zvieratá, preto veľa informácií mali v „malíčku“. Naša MŠ má environmentálne zameranie a jej poloha je na jednom z pahorkov, na ktorom vzniklo mesto Nitra, na Martinskom vrchu, ktorý je celý zalesnený miešaným lesom a je taktiež archeologickou lokalitou. Všetky úlohy sme spoločne s deťmi zvládli, plnili sme ich podľa náročnosti a možností. Deti sa najviac tešili z výroby trička, práca na farme a prípravy mliečnych výrobkov. Nakoľko nám počasie veľmi neprialo, aktivity sme realizovali hlavne vo vnútri. Živá farma sa nám podarila zrealizovať vonku v časti archeologickej lokalite v drevených a hlinených domčekoch, ktoré sme mali ako chlieviky pre zvieratká.  Pri úlohách sme si rozvíjali environmentálne cítenie, väčšiu spätosť so zvieratami, zručnosti z bežného života, jemnú a hrubú motoriku, predčitateľskú gramotnosť, matematické a logické schopnosti, grafomotoriku a mnohé ďalšie schopnosti a zručnosti. + Ďakujeme za možnosť pracovať na Enviropátračkách a týmto hravým spôsobom sa oboznamovať s rôznymi prírodnými témami :)" MŠ Dobšinského, trieda Líšky, Nitra 

„Aktivity pre deti boli zaujímavé a poučné. Deti hravou formou spoznávali hospodárske zvieratá, získali vedomosti o ich živote, chove, ale aj konzumácii. Spoločne sme sa porozprávali o svojich stravovacích návykoch, ale aj o tom, čo je pre zvieratká najlepšie a ako sa treba o ne starať." Raj Dobšiná

„Aktivity pripravené na novembrovú ekopátračku - Naša farma sa deťom veľmi páčila. Získali nové vedomosti aj zručnosti." MŠ Hatványho Rimavská Sobota

„Opäť ste pre naše deti pripravili zaujímavé úlohy. Skúšali si vyrobiť lapač snov, preskúmali pridanú hodnotu chovu hospodárskych zvierat, zasiali si pšenicu do škrupiniek, skúmali význam vaječných škrupiniek, spoznávali výhody aj nevýhody chovu zvierat vo veľkochovoch a na biofarmách. Najviac deti zaujala úloha, v ktorej skúmali význam konzumácie a aj chovu hmyzu. Zistili sme, že nikto z nás nenašiel ešte odvahu a nemal ani možnosť ochutnať výnimočnosť chute hmyzu." Večianske veveričky Šaľa

„Radi sme sa zapojili do októbrovej Enviropátračky. Teší nás, že sme mohli tráviť svoj voľný čas na biofarme, kde sme obdivovali zvieratá a získali skvelé informácie. Problémy sme mali s riešením kvízu. Myslíme si, že k zachovaniu lúčnych spoločenstiev pomáhajú hlavne ovce a kozy, ktoré ich spásajú. Pre nedostatok času sme nestihli vyrobiť lapač snov, čo nás veľmi mrzí." Krtkovia Veľký Krtíš

„Téma " Hospodárske zvieratá" nás zaujala svojim netradičným spracovaním do úloh, ktoré sme zvládli bez väčších problémov. Tretiaci zaujali všetkých transparentmi proti klietkovému chovu a celá práca v nás zanechala pocit radosti z plnenia úloh. Všetky Enviropátračky, do ktorých sme sa doposiaľ zapojili nás vždy tak správne "naštartovali" a vždy dúfame, že ak "horíme pre dobrú vec my" podarí sa nám zapáliť plamienky nadšenia aj okolo seba. Všetkých pozdravujeme a tešíme sa na ďalšie Enviropátračky!" ZŠ Fričovce

„Dozvedeli sme sa nové zaujímavé informácie. Už vieme, prečo je dôležité poznať, ako boli chované zvieratká, z ktorých konzumujeme pripravené jedlo. Posnažíme sa podporovať malých biofarmárov z nášho okolia, ktorí nám zabezpečujú kvalitné potraviny." Rosničky Palín

„Žiaci sa veľa naučili o hospodárskych zvieratách, o ich význame pre človeka a celú planétu. Pri riešení úloh sa zabavili a získali iný pohľad na túto tému." Mačičkovo Ludanice

„Klub Zdravovedko sa venuje Enviropátračkám už 3. rok. Úlohy riešime počas krúžkovej činnosti, ale mnohé témy a ich zadania sú aj obohatením vyučovacieho procesu v predmetoch prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova a pracovné vyučovanie. Žiakov zaujímajú úlohy, kde môžu bádať a objavovať niečo nové s iným prístupom a pohľadom ako na bežnej vyučovacej hodine. Pri októbrovej Enviropátačke nám prialo aj počasie, takže sme viac menej riešili úlohy vonku. Žiakov už tradične zaujala tajnička a aj zadanie úlohy- nakresliť si vlastnú farmu. Vybrali sme sa k areálu poľnohospodárskeho družstva, kde sme pozorovali „živé kosačky“ -kozičky a baranov, ktorí hojne spásali trávu, ďalej sme sa pri nových altánkoch pri Malom Dunaji hrali na zvieracie rodinky rozprávali sme sa o význame hospodárskych zvierat a ekologických chovov niektorých zvierat." Zdravovedko Tomášov

„Veľmi dobre sa nám s deťmi pracovalo. Deti sa naučili chápať súvislosti, zákonitosti prírody v súlade s vekovými špecifikami. A čo je najhlavnejšie, uvedomili si vzácnosť života, či už toho ľudského alebo aj zvieracieho. Ďakujeme :)" Žabky Banská Bystrica

„Dobrý deň, posielam riešenia októbrovej Enviropátračky- hospodárske zvieratá žiakov Silvaklubu zo ZŠ Ludanice. Členovia klubu riešili jednotlivé úlohy s radosťou a nadšením. Pri riešení úloh žiaci využívali vedomosti z biológie. Pri úlohách 2,3,6 sa ukázala kreativita a tvorivosť žiakov. Ďakujeme." Silvaklub Ludanice

„Žiakom sa aktivity veľmi páčili. Tešíme sa na nové úlohy." Ochrancovia z Krompách.

„S deťmi sme vyhľadávali informácie o veľkochovoch a biofarmách, ktoré sme potom zosumarizovali a zistili sme mnoho zaujímavých i šokujúcich informácií. Boli sme si pozrieť farmy drobnochovateľov hospodárskych zvierat, niektoré deti si vyrobili lapače snov, zistili sme, ktorá zelenina má radšej kyslejšiu pôdu než zásaditú a mnoho iných zaujímavostí. Opäť sme o niečo múdrejší." Bison Horné Saliby

A ako to dopadlo? Nebudeme vás naťahovať a ideme rovno na to: 

Kategória 4+
1. miesto:
Matias Kúdela z Ludaníc a trieda Líšky z Klubu MŠ Dobšinského z Nitry
2. miesto: Klub Žabky Banská Bystrica

Kategória 6+
1.miesto:
Klub Chobotničky z Ludaníc a Klub Stromu života Fričovce
2. miesto: Klub Raj Dobšiná

Kategória 10+
1.miesto:
Lenka Šišáková z Klubu Večianske veveričky zo Šale a Barbora Halásová zo Silvaklubu Ludanice
2. miesto:  Katarína Kromerová zo Silvaklubu Ludanice

Kategória 13+
1. miesto:
Klub Lamačské sovy z Bratislavy a  Klub Rosničky  z Palína
2. miesto: Klub Bison Horné Saliby

Víťazom posielam diplomy a pekné ceny. Gratulujeme k obrovskému výkonu všetkým zúčastneným. Sme radi, že s nami rastiete. Zapojte sa aj do ďalšieho kola, kde sa budeme venovať klíme. Tešíme sa na všetkých.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát