Enviropátračka o ochrane vody 2022

Enviropátračka o ochrane vody 2022

Spoznajte s nami, čo dokáže voda a prečo je pre nás dôležitá.

Strom života vyhlasuje pre svojich členov (školské a rodinné Kluby) 6. kolo environmentálnej súťaže Enviropátračka. Súbor zaujímavých úloh čaká na každého, kto sa rozhodne zapojiť, či už ako jednotlivec alebo ako Klub Stromu života. Vodu potrebujeme pre život my, živočíchy i rastliny. Jej premeny nás neprestávajú fascinovať, preto sme sa rozhodli spolu s vami pozrieť sa na ňu bližšie. Veríme, že vás zaujme a na základe svojich poznatkov zmeníte aj správanie k vode a budete k nej pristupovať ako k niečomu mimoriadne vzácnemu. Pretože taká je. Žiaľ, málo si to uvedeomujeme, keď jej máme dostatok a problém nastáva pri jej nedostatku. Ako teda vodu šetriť? Kde všade sa nachádza a čo ju ohrozuje? Staňte sa tými, ktorí na základe vedomostí a skúseností, čo všetko voda dokáže, ukazujú aj ostatným nutnosť v tejto dobe vodou šetriť a chrániť ju. Samozrejme veľkou motiváciu zapojiť sa je aj vyhrať krásne ceny a získať diplomy - už tradične ich pripravujeme v štyroch kategóriách podľa veku a náročnosti.

Ako prebieha Enviropátračka?
Enviropátračka obsahuje rozličné úlohy (vedomostné, bádateľské, umelecké) a pripravujeme ju v štyroch kategóriách náročnosti (vek 4+, 6+, 10+ a 13+). Odporúčame vám, aby ste si najprv všetky úlohy prečítali a sami si vybrali kategóriu, ktorá najviac vyhovuje schopnostiam vašich detí. Úlohy môžu súťažiaci riešiť samostatne alebo spoločne ako skupina. Ak chcete získať čo najviac bodov, vyriešte všetky úlohy. Pri každej úlohe si dôsledne prečítajte zadanie a v prípade terénnych úloh si premyslite plán ich realizácie. Počas plnenia úloh nezabudnite zhotovovať fotodokumentáciu.

Kde nájdete zadanie úloh?
Zadanie úloh si stiahnite po prihlásení sa menom a heslom (v pravom hornom menu stránky) v sekcii Môj Profil / Akadémia. Následne kliknite na Prehľad všetkých úloh. Od nového školského roka máte na našej stránke 2 možnosti, ako deťom zadať úlohy na riešenie:

  1. možnosť: súbor si stiahnete a pošlete deťom emailom, prípadne im zadanie vytlačíte
  2. možnosť: súbor priradíte priamo deťom na našej stránke (jednotlivcom alebo všetkým deťom naraz). Dieťa sa následne samo prihlási na stránku (v zozname členov musí mať uloženú platnú emailovú adresu, ktorá slúži ako prihlasovacie meno) a súbor si stiahne. O priradení zadania príde dieťaťu emailová notifikácia. Vypracované odpovede nahrá dieťa na našu stránku, pre zjednodušenie môže využiť QR kód nachádzajúci sa na poslednej strane súťažného zadania. K dispozícii máte aj prehľad, ktoré deti svoje zadanie už odovzdali. 

Odpovede môžu deti vpisovať priamo do vytlačeného zadania alebo na samostatný papier, prípadne do wordového súboru.

Ako odovzdať výsledky?
Na záver vytvorte powerpointovú prezentáciu, v ktorej opíšete priebeh vašej enviropátračky. O dobrom výsledku v súťaži totiž nerozhodujú len vaše správne odpovede, ale aj dokumentácia priebehu. Prezentáciu nahrajte na našu stránku do 22.04.2022 do sekcie Súťaže (po prihlásení sa na stránke emailom). Prezentácie nám neposielajte emailom, ani cez externé úložiská. Ak má vaša prezentácia viac ako 100 MB, rozdeľte ju na viaceré menšie a každú z nich nahrajte na stránku samostatne.

Prajeme vám zábavné a prínosné objavovanie. Veríme, že aj s týmto kolom sa statočne popasujete. Už sa tešíme na vaše prezentácie. Ako vždy, tí najlepší budú odmenení vecnými cenami a viacerým šikovným deťom zašleme aj diplom.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát