Experiment Prírodovedeckej fakulty UK

Experiment Prírodovedeckej fakulty UK

Večná otázka, ako zefektívniť vyučovanie... Máme pre vás jedno z možných riešení.

Odborníci sa snažia nájsť také formy vyučovania, ktoré by žiakov nielen zaujali, ale získali aj trvalé vedomosti z danej problematiky. Michael Fuchs a Ivana Ladvenicová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zamerali na biológiu v 5. ročníku základnej školy. „Žiaci sa s príchodom na druhý stupeň stretávajú s novými vyučovacími predmetmi, čo úmerne zvyšuje aj množstvo sprístupňovaných poznatkov z rôznych vzdelávacích oblastí. V rámci vyučovania biológie sa od žiakov vyžaduje osvojenie si nových pojmov, definícií a vedeckých faktov a ich následné využívanie v praktickom živote. Pre mnohých žiakov môže ísť o náročný proces, v dôsledku ktorého môže dochádzať k znižovaniu aktivity na vyučovacej hodine a v konečnom dôsledku aj k strate záujmu o vlastnévzdelávanie. S ohľadom na to je potrebné hľadať spôsoby, prostredníctvom ktorých môžeme podporiť proces osvojovania si nových vedomostí žiakmi, a zároveň zvýšiť aj ich záujem o vzdelávanie. Jednou z možností môže byť aj aplikácia didaktických prostriedkov v podobe digitálneho obsahu do vzdelávania." Svoj predpoklad potvrdili v kvázi experimente realizovanom v ZŠ Dolná Krupá na vzorke 26 žiakov v spomínannom ročníku, kde jedna skupina sa učila učivo bežne a druhá mala poskytnutý obsah aj pomocou digitálneho programu. V postteste lepšie výsledky dosiahli žiaci s digitálnou výučbou. Potvrdil sa teda predpoklad, že digitálne vzdelávanie má dôležité miesto vo vyučovacom procese a je veľmi efektívne zaraďovať ho do vyučovacích jednotiek.

Získať digitálne kompetencie a pri vyučovaní využívať túto cestu vzdelávania považujeme za jednu zo skvelých možností, ako žiakom priblížiť obsah učiva. Ideálne, ak ho dokážeme podporiť zážitkami, ktoré si žiaci prežijú na vlastnej koži, na čo zasa ponúka veľa možností učenie sa vonku. Množstvo námetov nájdete samozrejme aj v našich materiáloch.

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát