Hľadáme produktového manažéra

Hľadáme produktového manažéra

Hľadáme produktového manažéra, ktorého úlohou bude vytvárať a manažovať produkty zamerané na edukáciu a rozvoj detí s potenciálom prieniku na zahraničný trh.

Uzávierka pre príjem životopisov a motivačných listov je 30.04.2019.

Už viac ako 25 rokov systematicky vzdelávame deti a mládež v oblasti environmentálnej výchovy a venujeme sa aj ich osobnostnému rozvoju. Snažíme sa neustále hľadať nové prístupy, ako priniesť zážitkové učenie bližšie k deťom, učiteľom a angažovaným rodičom. Našim aktuálnym cieľom je zhmotniť naše dlhoročné know-how, skúsenosti a množstvo vytvoreného materiálu do nových online produktov. Pri najatraktívnejších produktoch uvažujeme aj o printovom variante.
A tu vstupuješ do príbehu ty, ako človek so vzťahom k vzdelávaniu a prírode, proaktívny produktový manažér so skúsenosťami s prácou v grafických programoch Adobe Photoshop / InDesign, ktorý dokáže veci nielen dotiahnuť do konca, ale obohatiť ich aj vlastnou kreativitou.

Hlavné oblasti, ktorým sa budeš venovať:
• tvorba a inovácia rôznorodých edukačných materiálov pre deti od 3 do 15 rokov,
• zodpovednosť za životný cyklus produktu (od myšlienky, cez tvorbu obsahu, až po distribúciu cieľovým skupinám a sledovanie úspešnosti produktu),
• grafické práce v programoch Adobe Photoshop / InDesign,
• participácia na marketingu našich produktov,
• aktívne participovať na šírení hodnôt Stromu života, o.z.

Viac informácií nájdete na stránke Profesia.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát