Inovačné vzdelávanie - program Stromáčikovia žiaria vonku GLOW 2024

Inovačné vzdelávanie - program Stromáčikovia žiaria vonku GLOW 2024

Absolvujte inovačné vzdelávanie o outdoorovom vzdelávaní pre MŠ a ZŠ

Strom života, o.z. získal oprávnenie na poskytovanie Inovačného vzdelávania od MŠVVaŠ SR a v tejto súvislosti pre vás otvárame program Inovačného vzdelávania - Stromáčikovia žiaria vonku GLOW 2024, v ktorom môžete získať osvedčenie o absolvovaní k svojmu profesijnému rozvoju v Inovačnom vzdelávaní v rozsahu 50 hodín.

Čo vás čaká?

Program bude pozostávať z 5 celodenných online stretnutí dňa 14.2.2024, 13.3.2024, 10.4.2024, 15.5.2024, 12.6.2024, samostatného štúdia a pre záujemcom aj praktických workshopov. Program bude ukončený záverečnou prácou a záverečnou skúškou pred odbornou komisiou.

Z čoho vychádza program inovačného vzdelávania Stromáčikovia žiaria vonku?

V rámci medzinárodného projektu GLOW, realizovaného s finančnou podporou z programu Erasmus+, sa zo zapojených učiteľov materských škôl v pilotnom ročníku vyprofilovali prví ambasádori, ktorí absolvovali teoretickú a praktickú prípravu v rámci outdoorového vzdelávania detí predškolského veku. Teraz máte možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu aj vy. 

Obsahové zameranie inovačného vzdelávania:

Absolvent inovačného vzdelávania si prehĺbi a rozšíri svoje kompetencie v oblasti plánovania, projektovania a realizovania vyučovania so zameraním na využitie outdoorového vzdelávania a implementáciu aktivizujúcich metód vzdelávania v kontexte uplatňovania prvkov environmentálnej výchovy. Zároveň si prehĺbi a rozšíri svoje kompetencie v oblasti hodnotenia tvorivej činnosti detí a žiakov, tvorby rôznych nástrojov formatívneho hodnotenia a ich implementácie do vzdelávania detí a žiakov.

Kategória alebo podkategória zamestnancov, pre ktorú je inovačné vzdelávanie určené:

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent
Podkategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy

Poplatok za absolvovanie Inovačného vzdelávania:

Pre členov aktívneho Klubu Stromu života počas trvania programu je absolvovanie inovačného vzdelávanie bezplatné. Bezplatné absolvovanie platí aj pre novozaložený Klub.

Poplatok za absolvovanie inovačného vzdelávania pre nečlenov Stromu života predstavuje 140 €.

Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že spoločne budeme žiariť s deťmi vonku bez ohľadu na počasie.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

V prípade otázok sme vám k dispozícii na kontakte:
[email protected], 0948/525885

 

foto: cz.depositphotos.com

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát