Konferencia Mladých priateľov prírody

Konferencia Mladých priateľov prírody

Strom života sa v dňoch 15.5.-20.5. zúčastnil medzinárodnej konferencie zástupcov environmentálnych mládežníckych organizácií v malej maďarskej dedine Máriahalom.

Stretnutie organizovala medzinárodná platforma Mladých priateľov prírody (IYNF). Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z 15 krajín Európy a západnej Ázie.

Cieľom stretnutia bolo vytvorenie nových vzťahov medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej výchovy a zážitkového vzdelávania, vytvorenie potenciálnych spoluprác medzi organizáciami na projektovej báze, zdieľanie príkladov dobrej praxe zúčastnených organizácií, ale aj ukážky kreatívnych workshopov, ktoré môžu zúčastnené organizácie aplikovať vo svojej krajine. Ústrednou témou celého stretnutia bola udržateľnosť vo všetkých jej podobách, teda aj v environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

Podujatie sa konalo v priestoroch malej  “ekologickej” dediny, ktorá sa vyznačuje silným komunitným životom a udržateľným využívaním lokálnych zdrojov pre vlastné potreby.

Program stretnutia:

Zahajovacím bodom programu konferencie bola prezentácia činnosti jednotlivých organizácií, v ktorej prezentácia činnosti Stromu života určite zaujala, hlavne svojou rôznorodosťou a originalitou aktivít.

Ďalším bodom programu bolo predstavenie medzinárodnej platformy IYNF, spôsob jej fungovania, prezentácia realizovaných projektov za minulé roky a možnosti zapojenia sa do siete organizácií využívajúcich túto platformu.

Netradičný zážitok priniesla virtuálna diskusia prostredníctvom internetu s kanadským aktivistom za životné prostredie Lee Brainom.
Lee Brain sa vo svojej krajine snaží zabrániť vybudovaniu ropovodu cez rozsiahle chránené územia. Diskusia sa týkala aj oblasti tzv. “nového vodcovstva” (new leadership), čo je nový spôsob vedenia ľudí, ktorý dáva dôraz na vyrovnanú spoluprácu viacerých leadrov, namiesto tradičného pyramídového vodcovstva, ktoré je silno hierarchizované.

Najzaujímavejším bodom kreatívnych workshopov bolo vytvorenie umeleckého grafity z machu. Mach sa pri tejto kreatívnej metóde rozmixuje s mliekom v mixéri, čím vznikne gelovitá hmota, ktorá sa nanesie na stenu, z ktorej tento mach začne pomaly rásť a vystupovať do priestoru. Na obrázkoch nižšie vidíte ukážku z tvorby tohto grafity z machu, ktoré bolo vytvarované do tvaru slova Inspire (inšpirovať).

Programu sa zúčastnil aj bývalý prezident platformy IYNF, ktorý je v súčasnosti aktívny v oblasti boja proti rasizmu v medzinárodnej organizácií UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION.

Jednotlivé organizácie mali možnosť prezentovať detailnejšie svoju činnosť v otvorenom bloku programu, kde sa spoločne s ostatnými zúčastnenými snažili získať kreatívne nápady pre svoje projekty prostredníctvom metódy brainstorming. Takýmto spôsobom bolo možné vypracovať napríklad predbežnú koncepciu “Green tooolbox”, čo je súbor opatrení pre organizácie, pomocou ktorých môžu minimalizovať svoj dopad na životné prostredie.

Súčasťou konferencie bolo aj valné zhromaždenie IYNF, na ktorom sa rozhodovalo o budúcom smerovaní organizácie, voľbe nového vedenia, ako aj spôsobe spolupráce s novými organizáciami, ktoré by sa chceli pripojiť do platformy IYNF.

Účasť na tejto konferencií priniesla veľa inšpiratívnych nápadov pre všetky zúčastnené organizácie, čím sa vytvoril dobrý základ vzťahov pre budúcu spoluprácu na tejto medzinárodnej platforme. Účasťou na tejto konferencii sa spolupráca Stromu života s IYNF nekončí. V budúcnosti sú naplánované ďalšie stretnutia, ktorých sa Strom života chce zúčastniť. O ďalších novinkách spolupráce s Mladými priateľmi prírody vás budeme určite informovať.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát