Máte záujem o sieťovanie?

Máte záujem o sieťovanie?

Špeciálna základná škola zo Slovinska hľadá partnera do projektu.

Implementujete outdoorovú edukáciu do svojej praxe? Máme pre vás zaujímavú ponuku. Ak máte záujem o spoluprácu, kontaktujte priamo školu na nižšie uvedenom emaile (v angličtine). 

Špeciálna základná škola zo Slovinska hľadá školu alebo zariadenie (na úrovni základného vzdelávania), ktoré má skúsenosti s outdoorovým učením detí so špeciálnymi potrebami (vo veku 6 až 15 rokov). Škola pripravuje projekt v rámci programu Erasmus+ a radi by v rámci tohto projektu absolvovali stáž (Job Shadowing) na túto tému. 

Ich projekt "Buď múdry - choď von!" by mal začať v septembri 2024 a bude trvať 18 mesiacov. Mobility - stáže budú realizovať iba pracovníci školy (učitelia, riaditelia a opatrovatelia), nie žiaci. Stáž by mala trvať 3 dni (pozorovanie vyučovania v škole, ako realizujú outdoorové učenie). Presné dátumy sú otvorené, v závislosti od toho, kedy bude slovenský partner pripravený ich prijať.

Základné informácie o škole:

Špeciálna škola Jela Janežica
Podlubnik 1
4220 Škofja Loka

http://www.os-jela-janezica.si
e-mail: [email protected]

Škofja Loka je mesto v Slovinsku s približne 12 000 obyvateľmi. Nachádza sa 25 km severozápadne od hlavného mesta Slovinska - Ľubľany. Tamojšia špeciálna základná škola má v tomto roku 125 žiakov a pracuje na nej 53 špeciálnych pedagógov. Misiou školy je implementovať také vzdelávanie a vyučovanie, ktoré umožňuje študentom prekonávať ťažkosti a rozvíjať ich silné stránky; navyše, prostredníctvom komplexnej liečby a kvalitných vedomostí ich optimálne pripravujeme aj na ďalšie vzdelávanie a zamestnanie. Myšlienkou školy je: "Som dieťa so špeciálnymi potrebami, napriek tomu som viditeľné, mám hlas, som vypočuté, som úspešné, som pozorované, dosahujem úspechy a mám priateľov; môžem sa zapájať do triednej výučby, do mimoškolských aktivít a mám právo na zamestnanie v rámci mojich možností."

Školský vzdelávací program je prispôsobený pre nižší vzdelávací štandard, zahŕňa 9 ročníkov a vek žiakov je od 6 do 15 rokov. Po absolvovaní majú možnosť pokračovať vo svojom vzdelávaní na odbornom učilišti. Pre deti, ktoré sú vývojovo znevýhodnené, škola poskytuje špeciálny program pozostávajúci z piatich úrovní (až do 21 rokov). Cieľom tohto programu je, aby sa žiaci naučili žiť čo najnezávislejšie. Nadstavbovým programom je tréning zručností pre život a prácu, ktorý navštevuje mládež od 21 do 26 rokov. Tu sa učia o základoch rôznych povolaní, vykonávajú prax a mnohé špecifické úlohy. Po ukončení programu sa môžu zapísať do Centra pracovných aktivít (OAC – Occupational Activity Centre).

Doplnkové programy poskytované školou zahŕňajú logopédiu, neuropsychoterapiu, senzorickú integráciu a multisenzorickú liečbu, tréning písania, čítania a počítania, ako aj terapiu so psami. Veľký dôraz je kladený na sociálnu inklúziu a rozvoj komunikačných schopností, vrátane neverbálnej komunikácie. Do aktivít školy sú zapájaní aj rodičia žiakov, ktorí sa zúčastňujú na dielňach, výletoch, piknikoch, akciách, tréningoch, rodičovskom klube a zapájajú sa do individualizovaných programov, projektov a mesačného monitoringu žiakov.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát