Nový projekt TEACHING GREEN - predbežná registrácia

Nový projekt TEACHING GREEN  - predbežná registrácia

Ponúkame možnosť aktívnym pedagógom zúčastniť sa medzinárodného tréningu.

Globálny jav - zmena klímy, ovplyvňuje život každého z nás. Stúpanie globálnej teploty spôsobuje topenie ľadu, rast hladiny morí, zvyšuje výskyt extrémnych prírodných javov, ako sú povodne, suchá a búrky. Nebezpečným je aj skutočnosť, že sa zvyšuje riziko šírenia tropických chorôb. Vzdelávanie a informovanosť už od útleho detstva presdtavujú podporu udržateľného životného štýlu či zlepšenie schopnosti ľudí a krajín riešiť otázky životného prostredia, a tým bojovať za zmiernenie dopadov klimatických zmien.  

V medzinárodnom porovnaní slovenskí žiaci relatívne zaostávajú v chápaní a vysvetľovaní zložitých globálnych problémov, ako je zmena klímy. Kým v krajinách OECD vie podľa sebahodnotenia vysvetliť vplyv emisií oxidu uhličitého na zmenu klímy v priemere 63 % žiakov, na Slovensku si na to trúfne len 42 % žiakov. Vzdelávací systém sa zameriava skôr teoreticky ako prakticky. Chýba mu aj interdisciplinárny prístup, potrebný na lepšie pochopenie zložitých ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Z tohto dôvodu sme pre vás v spolupráci so slovenskými i zahraničnými partnermi pripravili projekt Zelené učenie, zameraný na zvyšovanie povedomia o zmene klímy. 

Pre koho je projekt určený: 

● pre vedúcich Klubov Stromu života, ktorí vedú žiakov vo veku 10 - 16 rokov 

Ako bude projekt prebiehať: 

Vedúci Klubu prejde úvodným zaškolením, buď účasťou na týždennom medzinárodnom tréningu (Španielsko, 24.-30.9.2022) alebo prostredníctvom e-learningu.  

Od septembra 2022 budú vyhlasované výzvy (challenges), na ktorých účasť je dobrovoľná. Pôjde o menšie aktivity, typu “dnes si nekúp nič, čo je zabalené v plaste”. Žiaci sa pri plnení výziev fotia a fotky zdieľajú na Instagrame. 

Hlavný program projektu bude prebiehať od januára do júna 2023. Na začiatku žiaci vypíšu vstupný test, ktorým sa zmerajú ich postoje. Následne si Klub vyberie minimálne 1 indikátor, ktorý bude počas stanoveného obdobia monitorovať. Na záver sa vstupný test zopakuje a vyhodnotí sa posun v postojoch žiakov. 

Registrácia na medzinárodný tréning v Španielsku

V rámci projektu vyberáme učiteľov v každej zo zúčastnených krajín (Slovensko, Taliansko, Cyprus a Španielsko), ktorí sa zúčastnia na vzdelávacom kurze v Španielsku v septembri 2022. Ak máte záujem zúčastniť sa tréningu, vyplňte online dotazník do 17.6.2022. Vzhľadom na obmedzený počet miest na kurze nám to umožní vybrať najvhodnejších a najmotivovanejších učiteľov, ktorí majú potenciál implementovať praktické vzdelávanie o zmene klímy a aktivity občianskej vedy do svojej pedagogickej praxe.

Kurz je pre Vedúceho Klubu hradený z grantu. Účastník si musí zabezpečiť akurát cestovné poistenie a dopraviť na miesto stretnutia (Bratislava). Aktivity na tréningu budú prebiehať v angličtine. 

Kluby, ktoré sa do projektu zapoja, získavajú členstvo na 1 rok zdarma. 

 

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát