Nový školský rok so Stromom života

Nový školský rok so Stromom života

Tešíme sa, že spoločne porastieme aj v novom školskom roku.

Začína ďalší školský rok a my sme tu oäť pre vás. Radi vám poskytneme podporu či pomoc pri práci s deťmi i mládežou v oblasti environmentálnej výchovy, klimatického vzdelávania, outdoorovej edukácie, bádateľsky orientovaných aktivít, osobnostného rozvoja detí a pravidelného pohybu.

Materské školy
Aj v tomto roku sa môžete tešiť každý druhý mesiac na tvorivý zošit Stromáčik pre najmenších. Aktuálne jesenné číslo si môžete objednať v rámci kolekcie 4 ročné obdobia alebo formou predplatného. Stromáčik pre najmenších dopĺňa naše existujúce materiály - detské hudobné pesničky o odpade a publikáciu o podpore IQ dieťaťa. Pre vedúcich Klubov je k dispozícii aj 118 stranová publikácia Ako podporiť deti v trávení času vonku a profesijné štandardy pre pracovníkov s deťmi predškolského veku, ktoré definujú rozsah poznatkov, úroveň praxe a mieru zaangažovania, ktorú by pracovníci so záujmom o outdoorový prístup mali dosiahnuť. Okrem publikácie je možné využiť aj 36 námetov na aktivity, ktoré môže rodič alebo pedagóg realizovať s deťmi vonku. Aktivity sú členené na jednotlivé vzdelávacie oblasti, konkrétne Jazyk a komunikácia, Svet práce, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb, Umenie, Matematika, Človek a príroda.

Predškoláci a prvý stupeň ZŠ
Každý mesiac si môžete zalistovať v environmentálnom časopise Stromáčik. Obľúbili si ho škôlkari i mladší školáci, preto sme ho rozšírili o celé 4 strany plné aktivít a zaujímavostí. Veríme, že aj tento školský rok bude vaším verným sprievodcom a využijete ho pri svojej činnosti. Doplnkovým materiálom ku Stromáčikovi sú Určovacie kľúče rastlín a živočíchov, ktoré zasielame spolu s ekozošitom, vhodným na zaznamenávanie alebo zakresľovanie bádateľských poznatkov. V krabičke nájdete aj návod s tipmi na outdoorové aktivity. Ak si chcete precvičiť písmená, naučiť sa skladať slová a pri tom spoznať slovenské stavovce, využiť môžete Kamienkovú čítanku. Set obsahuje 31 ručne maľovaných alpských kameňov s abecedou zabalených v praktickom vrecku a 18 laminovaných obojstranných kartičiek, spolu 36 zvierat. Na precvičovanie grafomotoriky slúžia Dokresľovačky – vyfarbovačky s témami Príroda alebo Ľudia. V každom zošite vás čaká 16 originálnych autorských ilustrácií zameraných napríklad na Deň matiek, Deň otcov, ročné obdobia v prírode, záhradu, les, umenie a ďalšie pekné témy. Pre vedúcich Klubov je k dispozícii aj publikácia Ako zmeniť školský dvor v prospech outdoorovej edukácie. Ďalší podporný súbor materiálov obsahuje návody na osadenie konkrétnych outdoorových prvkov, pričom tieto sa môžu stať inšpiráciou pre samostatné žiacke projekty

Druhý stupeň ZŠ
Výchovno-vzdelávací program pre starších Stromákov sa okrem environmentálnej výchovy a výchovy k udržateľnosti zameriava aj na rozvoj kritického myslenia, bádateľsky orientovaného vzdelávania, dobrovoľníctva a aktívneho občianstva. Súčasťou programu je 14 projektových zadaní na témy ako energia, biodiverzita, voda, ovzdušie, prírodné a kultúrne dedičstvo, ľudské prostredie a odpady. Pre pedagógov a rodičov je k dispozícii odborná príručka prezentujúca základné environmentálne témy, aktuálne globálne výzvy a inovatívne prístupy pri riešení problémov životného prostredia. Pre inšpiráciu sme zverejnili aj vzorové realizácie jednotlivých projektových zadaní, ktoré pripravili žiaci z celého Slovenska počas školského roka 2019/2020. Okrem novovytvorených materiálov majú Kluby k dispozícii aj 67 metodík pre realizáciu konkrétnej vyučovacej hodiny environmentálnej výchovy. Pre spestrenie hodiny môžete využiť 10 otázkové kvízy, ktoré nájdete v Akadémii Stromu života. 

Súťaže
Súťaže, do ktorých ste sa v hojnom počte v minulosti zapájali tiež neostanú v hanbe. Prvé kolo Enviropátračiek nájdete už teraz v Akadémii Stromu života. Pokračovať budú aj ďalšie, a niektoré z nich sprístupníme aj širokej verejnosti.

Budeme veľmi radi, ak si založíte stromácky klub - rodinný alebo škoksý. V rámci neho za vynikajúcu cenu získavate totiž našu plnú podporu, aktivity, prístup do archívu, darčeky a online verzie časopisov. Sme pripravení aj na alternatívu, že by sa školy zatvorili. Naše materiály sú prístupné online a pedagóg ich vie jednoducho priradiť deťom vo svojom Klube. Rodič/dieťa sa potom na stránku prihlási svojim emailom a všetko si jednoducho stiahne, prípadne nahrá na stránku vypracované pracovné listy.
Potešíme sa aj spätnej väzbe, nápadu či reflexii od vás. Sme za tieto informácie naozaj vďační a budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte. Budeme tak lepšie vedieť obsah článkov, aktivít a časopisov šiť pre vás na mieru.
Ak niečo z vyššie uvedeného neviete na našej stránke nájsť, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na 0948/525885 alebo emailom na [email protected]

Prajeme vám teda úspešný štart, veľa zdravia, trpezlivosti a tiež dostatok nadhľadu i humoru, lebo tak to všetko ide ľahšie.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát