Obce a mestá Polonín

Obce a mestá Polonín

Od októbrového vydania časopisu Stromáčik sme zaviedli novú rubriku „Erbové hádanky“. Aj v decembri v nej pokračujeme ďalšími erbmi.

Cieľom rubriky je posilniť v deťoch abstraktné myslenie, tvorbu asociácií a zapamätanie si detailu. Na základe zapamätaného obrazu potom dieťa dokáže hľadať podobnosti a identifikovať rozdiely medzi jednotlivými erbami. 

Prvým krokom je vyfarbenie erbov nachádzajúcich sa v časopise podľa inštrukcií. Druhým krokom je tvorba príbehov - krátkych, aj nezmyselným asociácií, aby ste si obrázky na erbe zapamätali. Príklad: modrá obloha sa usmieva na zasnežený biely štít, pod ktorým rastie kvet ako hora - modrý horec. Až v poslednom kroku sa kladú otázky (z časopisu), pričom dieťa sa na erby nesmie pozerať.     

K jednotlivým erbom prikladáme aj pár zaujímavostí, ktoré si s deťmi môžete prečítať, prípadne si na internete nájdite aj fotografie z danej obce či mesta. 

Snina je mesto ležiace v Prešovskom kraji, ktoré vytvára vstupnú bránu do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a do Národného parku Poloniny, ktorý je od roku 1993 spolu s priľahlými územiami Ukrajiny a Poľska súčasťou medzinárodnej biosférickej rezervácie zapísanej v UNESCO. Najvyšším vrchom Polonín je Kremenec, jediná rezervácia na svete, ktorú tvoria spojené územia troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska.

V Snine žije necelých 20 000 obyvateľov slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. V erbe Sniny sa nachádza hámor pozostávajúci z vodného kolesa, kladiva udierajúceho na nákovu a žľabu, ktorý dodáva kolesu vodu.

 

Prvá písomná zmienka o obci Kolbasov pochádza z roku 1492. Dedina zohrala dôležitú úlohu v prvej svetovej vojne ako dôležitý uzol medzi Ukrajinou a Rakúsko – Uhorskom. Vojnový cintorín v Kolbasove sa nachádza na východnom okraji obecného cintorína a pozostáva z 33 vojnových hrobov. Hroby sú usporiadané v troch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. V strede sa nachádzal centrálny drevený kríž, ktorý bol oplotený dreveným plotom so vstupnou bránkou. V roku 2005 obec drevené kríže nanovo osadila spolu s informačnou tabuľou o cintoríne.

V erbe obce sa nachádza vztýčený jeleň opierajúci sa o topoľ.

 

Obec Ruský Potok vznikla v 16. storočí. Hlavnou obživou miestnych obyvateľov bola práca v lese a na poliach. Nakoľko ide o podhorskú obec, nájdeme tu charakteristický terasovitý spôsob obrábania políčok. Na území obce sa nachádza drevený kostol z roku 1740 zasvätený archanjelovi Michaelovi. V jeho inventári sa nachádza množstvo vzácnych kúskov, napríklad štvorradový historický ikonostas či cyrilikou písané liturgické knihy zo 17. storočia.

V erbe obce sa nachádza ľaň, nad ktorou visí meč s prevesenými váhami.

 

Prvá písomná zmienka o vzniku obce Uličské Krivé je z roku 1478 ako Kriwa. Legenda o vzniku obce hovorí, že v chotári obce Ulič na brehu rieky Zbojská Ručej pásol svine pastier menom Kondas. Tento pastier však kríval na jednu nohu. A na mieste kde si postavil kolibu, neskôr vznikla obec s názvom Krivij (krivý). Pod takýmto názvom túto obec dodnes pomenúvajú všetci obyvatelia okolia.

V erbe obce sa nachádza stojaci muž s motykou opretou o rameno.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát