Pomôžme si navzájom

Pomôžme si navzájom

Financujte svoje nápady prostredníctvom 2%, ktoré pre Strom života získate.

Ak ste Klubom SŽ (či už pri škole alebo rodinný klub) a vyzbierate 2% v prospech Stromu života, poskytneme vám ich systémom refundácie. Len vy sami si určíte, koľko finančných prostriedkov necháte Stromu života a koľko použite na vaše klubové aktivity. Zo získaných 2% si môžete napríklad nakúpiť rôzne pomôcky, knihy, drobný hmotný majetok alebo ich použiť na zaplatenie cestovných výdavkov a stravy pri spoznávaní zaujímavých miest. Nezabudnite však, že použitie 2% sa musí týkať podpory vzdelávania členov Stromu života, dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizuje Klub Stromu života alebo aktivít, ktoré realizuje Klub SŽ a týkajú sa ochrany a obnovy životného prostredia alebo environmentálnej výchovy. Medzi neoprávnené výdavky patria mzdy (vrátane dohôd mimo pracovného pomeru) alebo úhrada členského.

Ako to funguje?

1. krok: Kampaňujte
Vytvorte si databázu kontaktov a oslovte svojich priateľov a známych. Majte pripravené stručné vysvetlenie, na čo finančné prostriedky plánujete využiť.

2. krok: Nahláste darcov
Získaných darcov je potrebné nahlásiť e-mailom na [email protected] do 15.5.2024 – výšku daru a daňový úrad darcu (bez uvedenia mena a priezviska).

3. krok: Využívajte získané 2%
Kluby SŽ môžu využiť získané prostriedky od septembra 2024 do konca augusta nasledujúceho roka (aj bločky alebo faktúry musia byť z uvedeného obdobia). Strom života zasiela vyzbierané 2% na účet vedúceho Klubu SŽ po predložení originálov bločkov (systém refundácie). Spolu s bločkami vedúci Klubu SŽ zasiela aj prezenčné listiny, záverečné správy z podujatia a fotodokumentáciu, ktorými dokumentuje použitie finančných prostriedkov z 2%. Vedúci Klubu SŽ môže zasielať originály účtovných dokladov na refundáciu podľa potreby (aj niekoľko krát do mesiaca, a to na adresu Stromu života). Spolufinancovanie aktivít financovaných z 2% sa nevyžaduje.
Upozornenie: Ak z 2% kupujete tovar na faktúru, tá musí byť vystavená na Strom života, nie na súkromnú či inú právnickú osobu. Súčasná fakturačná adresa je: Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, IČO:00587010.

Ak je vám niečo ohľadom 2% nejasné, kontaktujte nás. Radi vám poradíme.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát