Rozširujeme oblasť našej pôsobnosti

Rozširujeme oblasť našej pôsobnosti

V spolupráci s medzinárodnými partnermi pripravujeme projekt vzdelávania dospelých.

V rámci Európskej únie sa na vzdelávacích programoch pre dospelých zúčastňuje v priemere 10,8% dospelej populácie, vo Švédsku je to dokonca až 34,3%. Na Slovensku a v Chorvátsku je však situácia odlišná. Podiel dospelých ľudí u nás, ktorí sa zapájajú do programov celoživotného vzdelávania, je iba 3,6% a v Chorvátsku 3,5% (Eurostat 2019). Problematický je aj fakt, že komunálne verejné inštitúcie nepovažujú rozvíjanie programov vzdelávania dospelých za súčasť svojej práce. Diskusie, ktoré sme zrealizovali počas prípravy projektu, jasne potvrdili potrebu získavania schopností v rámci celoživotného vzdelávania. Najmä občianske a environmentálne kompetencie považujú účastníci za nedostatočne rozvinuté, pričom v spomínaných oblastiach nemajú k dispozícii dostatočné príležitosti, ako vzdelanie získať. Pomocou tohto projektu, financovaného z programu Erasmus+, chceme ponúknuť dospelej populácii nové možnosti edukácie a povzbudiť ich, aby sa vzdelávali aj v produktívnom veku či na dôchodku.

Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie edukačných sietí v dvoch partnerských regiónoch - v oblasti Rijeka (HR) a v regióne Malých Karpát na Slovensku, ktoré budú otvorené a prístupné pre rôzne skupiny dospelých študentov. Do vzdelávacej siete chceme zahrnúť bežných aj netypických poskytovateľov vzdelávania pre dospelých, ako sú školy, knižnice, múzeá, kultúrne centrá, jazykové školy alebo mimovládne organizácie. Okrem prezenčnej formy budú centrá ponúkať aj vzdelávacie moduly v online priestore, pričom pri tvorbe modulov sa zameriame najmä na zelené a občianske kompetencie, podporu jazykových zručností metódou CLIL a kritické myslenie. Výzvou pre nás bude navrhnúť nielen relevantný vzdelávací obsah, ale zároveň aj taký, ktorý bude atraktívny a praktický pre danú cieľovú skupinu. Držte nám palce, aby sme naše predstavy dotiahli do úspešného konca.

Partneri projektu
Do projektu, ktorý sa začne v budúcom roku, budú zapojené tri neziskové organizácie a dve súkromné firmy. Koordinačnú funkciu má inštitúcia celoživotného vzdelávania AINova sídliaca v Svätom Jure. Chorvátsky región Rijeke bude zastupovať organizácia Dante. Úlohou oboch organizácií bude testovať vypracované vzdelávacie moduly, zbierať porovnateľné údaje a spätnú väzbu od účastníkov. Odbornú podpornú funkciu bude mať česká firma Grafia, ktorá sa venuje kurzom pre dospelých už od roku 1993. O digitálnu stránku projektu sa postará estónska firma OPPUS, ktorá sa zaoberá dizajnom vzdelávacích kurzov a aplikácií. Prípravu environmentálnych vzdelávacích oblastí zabezpečí Strom života, ktorý sa tejto téme venuje už vyše 30 rokov.

 

Aktivity projektu sú spolufinancované z programu Európskej Únie Erasmus+.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát