Ruggell – mesto energie

Ruggell – mesto energie

Obec Ruggell sa do našej pozornosti dostala vďaka výnimočnej snahe v oblasti zavádzania environmentálnych riešení.

Ruggell je malá obec v Lichtenštajnsku s približne 2 000 obyvateľmi. Na základe výsledkov svojej environmentálnej politiky získala titul „Mesto energie“, ktorý obciam a mestám, s ojedinelými výsledkami v oblasti energetickej politiky a energetickej efektívnosti, udeľuje švajčiarske združenie „Energiestadt“. 

 

Opatrenia potrebné na získanie titulu „Mesto energie“

Na získanie tohto titulu musela obec splniť prísne kritériá v šiestich oblastiach – mobilita a doprava, získavanie energie, plánovanie verejného priestoru, verejné budovy, manažment obce a externá komunikácia obce. Priorita sa kladie na prvé tri oblasti a vo všetkých kritériách musí obec preukázať ich splnenie minimálne na 50%. Ruggellu sa podarilo splniť všetky kritériá v priemere na 57%.

Práce na splnení kritérií obec zahájila v roku 2007. Dotácie na inštalovanie solárnych panelov v obci v ročnom objeme 29 000 frankov (24 000 eur) sa postupne zvyšovali až na 845 000 frankov ročne (700 000 eur). Vďaka tomu v súčasnosti obec dosahuje pomer 521 m2 plochy solárnych článkov na 1000 obyvateľov.

Obec zároveň založila „energetický kataster“, v ktorom vedie bilanciu o produkcii CO2 a iných environmentálnych indikátoroch. Pre jednotlivé verejné budovy sa vedie takzvané „energetické účtovníctvo“, ktoré adresne zaznamenáva energetickú spotrebu. Elektrická energia pre verejné budovy sa odoberá len z alternatívnych ekologických zdrojov a v rámci šetrenia energie vypína obec v noci verejné osvetlenie v menej dôležitých častiach obce. Oblasť mobility bola podporená napríklad vybudovaním novej cyklistickej trasy do 5 km vzdialenej obce Nofels.

V nasledujúcich rokoch sa chce obec zamerať na verejné kampane zamerané na podporu zavádzania väčšieho množstva energeticky úsporných spotrebičov v domácnostiach, zatepľovanie domov a na zníženie spotreby teplej úžitkovej vody. Súčasťou práce s verejnosťou má byť poradenstvo pre domácnosti, projekty so základnými školami, ale aj projekty zamerané na priemysel. S „energetickým účtovníctvom“ a „energetickým katastrom“ plánuje obec pokračovať aj naďalej.

Držme teda mestečku Ruggell palce a verme, že na takéto príklady dobrej environmentálnej praxe sa nebudeme musieť pozerať iba poza naše brány do zahraničia.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát