Stretli sme sa online

Stretli sme sa online

V októbri sa konalo Valné zhromaždenie Stromu života.

Vo štvrtok 14.10.2021 prebehlo online Valné zhromaždenie, na ktorom sa rekapituloval predchádzajúci rok, predstavil sa Strategický plán činnosti pre ďalšie obdobie a volilo sa. Konkrétne 5 členov Rady Stromu života a 2 členovia Kontrolnej komisie. Výsledky volieb sú nasledovné:

Rada Stromu života

Ing. Jozef Kahan PhD. – Predseda Rady SŽIng. Jozef Kahan PhD. – Predseda Rady SŽ
Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na neziskový marketing. V roku 2012 ukončil doktorandské štúdium vo vednom odbore Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zo začiatku svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako konzultant v oblasti implementácie controllingu, procesného riadenia a projektového manažmentu. Neskôr sa špecializoval na expertné riešenie projektov s environmentálnym zameraním pre obce a mestá. Je spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu pre druhý stupeň základných škôl, pričom práci s mládežou sa venuje od roku 1998. Zo začiatku ako táborový vedúci na táboroch Stromu života, neskôr ako člen Kontrolnej komisie a od roku 2006 ako riaditeľ organizácie. Dlhodobo pôsobí aj ako lektor otvorených aj inhouse vzdelávacích aktivít.

Mgr. Adriana KováčováPaedDr. Adriana Kováčová
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre s aprobáciou matematika – geografia, so zameraním na environmentalistiku. Viac ako 10 rokov pôsobila v Strome života, 5 rokov ako dobrovoľníčka na táboroch SŽ (záchrana kultúrnych pamiatok) a neskôr ako projektová manažérka a vedúca ARBOR centra, lektorka školení pre inštruktorov táborov SŽ a lektorka seminárov pre učiteľov v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy. Od roku 2007 pracovala v medzinárodnej e-learningovej spoločnosti Centre for Modern Education (SK), kde spolupracovala so základnými a strednými školami na projektoch, zameraných na online vzdelávanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. V roku 2014 sa stala zakladajúcou členkou OZ INAK.

RNDr. Iveta PalúchováRNDr. Iveta Palúchová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s aprobáciou matematika – geografia. Od roku 1990 pracuje ako učiteľka základnej školy v Radoli. Na škole sa venuje environmentálnej výchove, krúžkovej činnosti a realizovaniu letných táborov so zameraním na turistiku a ochranu prírody. Je autorkou projektov so zameraním na environmentálnu výchovu a modernizáciu vzdelávacieho procesu, ako aj autorkou a tvorcom Náučného chodníka v Radoli. Je dlhodobou členkou Stromu života a vedúcou školského Klubu.

Ivan Šidla
Pôsobí ako konzultant v oblasti online vývoja a marketingových stratégií od roku 2005. Podieľal sa na desiatkach online projektov ako projekt líder alebo externý konzultant. Medzi jeho kľúčové oblasti patria stratégia akvizície a práce s návštevníkom v online priestore a manažment zážitku (user experience). Pracoval 10 rokov na vytvorení cestovateľskej platformy Invia, navrhoval UX/UI napr. pre Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr, terapeutickú platformu Mandalive, ale aj mnohých technologických startupov v oblasti služieb. Od roku 2017 spolupracuje so Stromom života ako expert pre komunikačnú stratégiu a nastavenie vzdelávacích aktivít v online priestore.

Mgr. Vladimír DobiašMgr. Vladimír Dobiaš
Vyštudoval odbor Environmentálna výchova na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2007 participoval na projekte LIFE, ktorý skúmal vplyvy klimatickej zmeny na krajinu a sídla v Piešťanoch. Neskôr pracoval v ateliéri krajinnej a záhradnej tvorby. Od roku 2013 je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb s oprávnením na vyhotovovanie dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability a starostlivosti o dreviny. Je spoluautorom niekoľkých štúdií a dokumentácií s týmto zameraním ako aj spoluautorom metodických príručiek pre environmentálnu výchovu Stromu života. V tejto organizácií pôsobil v rokoch 2010 – 2017 aj ako koordinátor environmentálnej výchovy. V súčasnosti pracuje ako profesionálny arborista.

Kontrolná komisia Stromu života

Mgr. Monika PjechováMgr. Monika Pjechová
Absolventka Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre v odbore environmentálna ekológia. Je spoluautorkou publikácie Voda bez hraníc – vodou ku klimatickej stabilite regiónov. Podieľala sa na tvorbe internetového Katalógu opatrení, riešení a príkladov z praxe (ZMOS). Špecializovala sa na poradenstvo pre obce pri projektoch s environmentálnym zameraním. V Strome života pôsobí od roku 2009 ako koordinátorka environmentálnej výchovy. Venuje sa predovšetkým komunikácii s Klubmi Stromu života, podieľa sa aj na príprave environmentálnych aktivít v rámci jednotlivých súťaží a programov.

Mgr. Richard Weber		Mgr. Richard Weber
Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na personálny manažment a etiku v podnikaní. V Strome života pôsobí od roku 2011 na pozícii programového koordinátora a neskôr grafika. Dva roky pôsobil v mládežníckej organizácii AIESEC a neskôr spolupracoval na projekte ESF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Medzi jeho ťažiskové aktivity v Strome života patrí príprava pravidelných videoseriálov a grafická úprava vzdelávacích materiálov organizácie a zadaní pravidelných súťaží.

 

Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o rok.

COOKIES

Chceme Vám prinášať obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma, preto používame súbory cookies. Kliknite na tlačidlo Prijať všetky, ak súhlasíte s používaním cookies a zbieraním štatistických dát touto webovou stránkou pre účely zobrazovania relevantného obsahu a reklamy.

Spravovať možnosti

Nastavenia môžete upraviť kliknutím na jednotlivé položky. Pre viac informácií o GDPR navštívte túto stránku.

Účely spracovania dát